Навчаймось англійською мовою разом!

 

Як відомо, зараз в Україні триває рік англійської мови. У зв’язку з цим у багатьох навчальних закладах проводиться велике різноманіття заходів, спрямованих на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови.

Визнаним лідером у справі зміцнення зв‘язків між Україною та Сполученим Королівством у таких сферах, як культура та мистецтво, вивчення англійської мови, розбудова вищої освіти та суспільства, є Британська рада в Україні. Дана організація надає українцям можливість здобути освіту англійською мовою для професійного, особистісного та культурного розвитку, а також організовує заходи по оцінюванню знань (у формі іспитів та тестування) для здобуття британських дипломів.

Одним із проектів, започаткованих Британською радою, є проект «Англійська мова для університетів». Проект націлений на внесення якісних змін у рівень володіння англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати активну участь у міжнародних заходах. Впровадження проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу із врахуванням потреб та цілей кожного конкретного університету.

У квітні 2016 року до проекту приєднався і наш навчальний заклад. Однією із фокус-груп, які залучаються до проекту, є викладачі фахових дисциплін, що проводять викладання англійською мовою (EMI teachers). З 24 по 30 серпня 2016 року викладачам нашого університету випала чергова нагода взяти участь у тренінгу Academic Teaching Excellence (Майстерність викладання в університетах), який проходив в Одесі, в рамках проекту «Англійська мова для університетів».

Від нашого університету в тренінгу брали участь викладачі різних кафедр, зокрема:

  • кафедри комп’ютерних систем та мереж: Андрій Луцків та Наталія Шингера;
  • кафедри бухгалтерського обліку та аудиту — Тетяна Королюк;
  • кафедри економіки та фінансів: Наталія Мариненко та Наталія Константюк;
  • кафедри менеджменту у виробничій сфері — Наталія Шведа;
  • кафедри світлотехніки та електротехніки: Наталія Куземко та Катерина Козак.

photo01

Учасники тренінгу від ТНТУ ім.І.Пулюя

Загалом, у тренінгу взяло участь понад 60 учасників з вищих навчальних закладів України: Києва, Львова, Тернополя, Дніпра, Полтави, Одеси, Харкова, Ужгорода та інших міст, які здійснюють викладання дисциплін у різних предметних областях: економіка, управління, прикладна математика, електротехніка, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародне право, релігієзнавство, перекладознавство, філософія та інших.

photo02

Учасники тренінгу

На тренінгу викладачам були надані сучасні технології навчання, орієнтовані на підвищення педагогічної майстерності та рівня володіння англійською мовою. Навчання відбувалося у теплій дружній атмосфері та супроводжувалося обміном досвідом між викладачами різних ВНЗ України. Англійська мова була робочою мовою тренінгу, що дало змогу покращити комунікативні навички кожного учасника.

За словами менеджера проектів Британської Ради в Україні, Жанни Севастьянової: «Кожний, хто взяв участь у даному проекті є «Agent of changes in Ukraine» («Агентом змін в Україні»).»

Неможливо переоцінити високий професіоналізм тренерів:

  • Ніка Манбі (Nick Munby)
  • Марка Сірла (Mark Searle)
  • Томаса Спейна (Thomas Spain)

Знання, навички, техніки та методики, якими вдалося оволодіти в ході тренінгу, активно впроваджуються в університеті. З метою розповсюдження та поширення нових ідей серед викладачів університету планується проведення методичного семінару.

photo04

Нік Манбі та його учні

photo05

Томас Спейн та його учні

Запропоновані на тренінгу методики викладання є ефективними й орієнтовані на розвиток професійних та особистісних якостей студента. Зокрема, розвивають критичне мислення, логіку, вміння виступати перед аудиторією, формулювати власні думки, аргументовано відстоювати власну позицію, працювати в команді, швидко адаптуватись до роботи в різних групах. У тренінгу був зроблений акцент на ролі особистості викладача, його акторських здібностях, вмінні вдало керувати аудиторією, оцінювати рівень розуміння викладеного матеріалу, організовувати студентів у робочі групи й орієнтувати на досягнення певної мети.

photo10aphoto08a

 

                                   Дискусії у групах                                                                                  Мікролекції

Інтеграція нових методик з усталеними традиціями, що використовуються у сучасній вищій школі України, є доволі складним завданням. Проте, конкуренція в сфері освіти, вимагає від навчальних закладів підвищення якості освіти, а відповідно, є неможливою без якісно нового переходу до нових методик навчання.

Як влучно зауважив однин із учасників тренінгу, Сергій: «На жаль, сучасна освіта базується на страху й почутті провини студента» і очевидним є те, що такий підхід не має майбутнього у ХХІ-му столітті. Тому місія викладача полягає у зміні цієї парадигми.

Тренінг завершився врученням сертифікатів та «капусником» (skit).

photo11

Акторське мистецтво та режисура Ніка Манбі — невід’ємний елемент викладання

photo12

Дотепні сценки «капуснику» у виконанні команди Тома Спейна

photo13

Команда Марка Сірла занурила всіх в епоху Шекспіра

Висловлюємо щиру подяку за організацію тренінгу:

  • Жанні Севастьяновій (менеджеру проектів, Британська Рада Україна)
  • Надії Удові (Британська Рада Україна)

А також Жанні Баб’як (керівнику Центру іноземних мов ТНТУ ім.І.Пулюя) за координацію та організацію співпраці ТНТУ ім.І.Пулюя з Британською Радою.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *