НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ВПРОВАДИЛИ ПРАКТИКУ ПРОХОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Стажування є однією з основних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з метою вдосконалення і покращення професійних компетенцій та обміну досвідом. Важливою, дієвою і перспективною формою вважається міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів, участь у якому дозволяє розширити форми міжнародної співпраці, сприяє покращенню фахової професійної підготовки, можливості перейняття прогресивного європейського досвіду, розвитку наукового потенціалу та підвищенню рівня знання іноземних мов, у першу чергу, молодими викладачами, які претендують на здобуття наукових ступенів і отримання вчених звань.

Саме тому, завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник О.В.  ініціювала впровадження такої форми підвищення кваліфікації для викладачів своєї кафедри і факультету економіки та менеджменту, що стало початком формування партнерських відносин між ТНТУ ім. Івана Пулюя та Вищою школою професійної освіти в Нисі (Республіка Польща).

За підтримки ректора ТНТУ ім. Івана Пулюя д.т.н., професора Яснія П.В. та за сприяння проректора з міжнародного співробітництва д.т.н., професора Вітенько Т.М. вдалося підписати Рамкову угоду про подальшу співпрацю між навчальними закладами.

Науково-педагогічне стажування здійснюватиметься на основі узгодженої та затвердженої обома навчальними закладами програми, триватиме 3 місяці, включатиме три етапи проходження, зокрема: ознайомчий візит; індивідуальну роботу учасників програми в режимі on-line; очну участь із виконанням різноаспектних видів робіт і залученням до організації та проведення міжнародної науково-практичної конференції з включенням наукової розробки до опублікування у міжнародному виданні.

Учасниками міжнародного науково-педагогічного стажування стали: д.е.н., професор Панухник О.В., к.е.н., доцент, Маркович І.Б., к.е.н., ст. викладач Бажанова Н.В., к.е.н., асистент Малинич Г.М. (за сумісництвом).

Реалізуючи перший етап стажування, група викладачів  11-16 січня 2017 року здійснила ознайомчий візит до Вищої школи професійної освіти в Нисі, де відбулося знайомство з діяльністю та колективом вищого навчального закладу, обмін думками та ідеями щодо формування сучасного освітнього простору в Україні, який би відповідав світовим та європейським орієнтирам.

Відвідування занять провідних фахівців дозволило отримати доступ до практичного обміну освітніми методиками та технологіями при викладанні економічних дисциплін, сприяло вивченню європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу.

Наші викладачі ознайомилися з діяльністю Інституту фінансів, що входить у склад Вищої школи професійної освіти в Нисі, відвідали окремі структурні підрозділи, отримали доступ до фондів бібліотеки, познайомилися зі специфікою зберігання матеріалів в архіві.

Зустріч у відділі міжнародних зв’язків дозволила обговорити можливості долучення студентів та викладачів ТНТУ ім. Івана Пулюя до проявів академічної мобільності (ERASMUS+). Отримано домовленість щодо участі окрім учасників програми стажування ще 3-х студентів кафедри економіки та фінансів у роботі міжнародної конференції, яка відбудеться у Нисі наприкінці квітня 2017 року. Розглянуто питання можливості навчання студентів  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за програмою двох дипломів.

Високий організаційний рівень, налаштованість на контактність в обміні досвідом, поширенні власних ідей та думок створили позитивну атмосферу стажування та дозволили обмінятися досвідом всім бажаючим.

IMG_1441

 


IMG_9128

IMG_9193

IMG_9229

IMG_9235

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *