кандидат економічних наук, доцент

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

https://scholar.google.com.ua/citations?user=y0D35IMAAAAJ&hl=ruV

У 1978 році закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка по спеціальності планування народного господарства, одержала диплом економіста. У 1979 році була прийнята на посаду асистента кафедри марксизму-ленінізму Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.

З 1987 р. по 1990 р. навчалася в аспірантурі при Львівському держуніверситеті (кафедра політичної економії), де у 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Відтворення матеріальних ресурсів в умовах інтенсифікації виробництва”.

З 1992 р. працювала на посаді доцента кафедри економіки та організації виробництва, з 1995 р., у зв’язку з реорганізацією кафедр – на посаді доцента кафедри економіки виробничої діяльності ТДТУ ім.І.Пулюя. У 1997 році присвоєне вчене звання доцента. З 2005 року по 2009 р. – доцент кафедри економічної кібернетики ТДТУ ім.І.Пулюя. З 2009р. – доцент кафедри економічної теорії ТДТУ ім.І.Пулюя.

З 2014 року працює на посаді доцента кафедри економіки та фінансів.

Наукові дослідження проводилися в галузі економіки природокористування.