кандидат економічних наук, ст. викладач

bazhanova

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KvbUP4sAAAAJ&view_op=list_works

У 1997 році вступила в Тернопільську академію народного господарства на факультет економіки і управління, який закінчила у 2001 році, і отримала диплом спеціаліста зі спеціальності економіст-правознавець.

З 2002 по 2005 рр. навчалась в аспірантурі ТНЕУ на спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2006 по 2009 рр. працювала в ТНЕУ на кафедрі фінансового інжинірингу, молодшим науковим співробітником.

З 2011 по 2012 рр. працювала інженером на кафедрі менеджменту у виробничій сфері ТНТУ ім. І. Пулюя.

У 2012 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління корпоративною власністю машинобудівних підприємств в умовах трансформаційної економіки».

З 2012 по 2014 рр. працювала у Тернопільському національному педагогічному університеті старшим інспектором відділу міжнародного співробітництва.

У 2013 р. працювала у ПАТ «Банк «Київська Русь» на посаді юриста.

З 2013 року працювала на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

З 2014 року працює на посаді асистента кафедри економіки та фінансів.

З 2017 року працює на посаді старшого викладача кафедри економіки та фінансів.

У 2017 році проходила міжнародне стажування: University of Applied Sciences in Nysa

Дисципліни, які читаються: Фінансова безпека та ризики, Економічна безпека, Управління якістю продукції, Макроекономіка

e-mail:bazhanova_natalia@ukr.net