Історія створення кафедри

image222)

Кафедра „Економіки та фінансів” створена в липні 2014 року шляхом реорганізації кафедри державного управління та економіки та кафедри фінансів, обліку та контролю.  Особливість кафедри полягає в тому, що за своїми функціями вона є не тільки факультетською кафедрою, але і виконує роль загальноуніверситетської кафедри, адже її діяльність реалізується не лише на факультеті економіки та підприємницької діяльності, а й на всіх факультетах університету, де викладачі ведуть кафедральні дисципліни. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Панухник Олена Віталіївна.

history2

Навчальний процес кафедри забезпечують висококваліфіковані та досвідчені викладачі, серед них більшість – кандидати наук, доценти. Професорсько-викладацький склад кафедри  налічує 20 викладачів, в тому числі 2 професори, 15 кандидатів економічних наук,, 1 старший викладач, 2 асистент,  які забезпечують базову підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”.

Кафедра забезпечує викладання циклу загальноекономічних та спеціальних економічних навчальних дисциплін.

history1

Навчальний процес ведеться у відповідності з освітніми стандартами, навчальними планами, типовими і робочими програмами. Кафедра повністю забезпечена методичними посібниками для практичних занять та семінарів, необхідною наочною документацією.

Завдання кафедри:

  • надати студентам фундаментальні знання в галузі економічної теорії і прикладної економіки;
  • ознайомити студентів з особливостями еволюції економічних парадигм і концепцій, з основними ідеями видатних економістів минулого і сучасності і з внутрішньою логікою історичного розвитку сучасної економічної теорії;
  • сформувати у студентів комплексне уявлення про сучасні економічні процеси і перетворення в країнах з ринковою і перехідною економікою;
  • сприяти розвитку навиків у студентів для вирішення конкретних економічних завдань на основі застосування теоретичних моделей, для проведення самостійного комплексного аналізу і вирішення економічних проблем.