кандидат економічних наук, доцент

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iXk1U2IAAAAJ&view

Протягом 2004-2009 рр. навчалася у Тернопільському національному університеті імені Івана Пулюя за спеціальностями «Маркетинг» та «Психологія», отримала диплом магістра (з відзнакою) за спеціальністю «Маркетинг» та диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю «Психологія».

У 2009 р. вступила до аспірантури ТНТУ ім. Івана Пулюя.

З 2010 р. викладає дисципліни англійською мовою для іноземних студентів ФРІ ТНТУ ім. Івана Пулюя.

У 2012 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інноваційно-комплексний провайдинг розвитку малих підприємств» за спеціальністю: 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

З вересня 2012 р.  працювала на посаді асистента кафедри фінансів, обліку та контролю.

2014-2015 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки та фінансів.

З 2015 року працює на посаді доцента кафедри економіки та фінансів.

У 2017 році отримала сертифікат про знання англійської мови – APTIS, British Council, Ukraine – рівень С1.