кандидат економічних наук, доцент

DSC_6997ййй

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=yj843XMAAAAJ&view

У 2006 році отримала диплом бакалавра Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя з відзнакою за напрямом підготовки «Менеджмент».

У 2007 році присвоєно кваліфікацію магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом з відзнакою Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя).

2008-2011 рр. – навчання в аспірантурі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. В 2011 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Трансформація промисловості в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

З 2011 року працювала на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і контролю.

2014-2015 рр. працювала на посаді старшого викладача кафедри економіки та фінансів.

З 2015 року займає посаду доцента кафедри економіки та фінансів.

e-mail: soriraa@gmail.com

тел. (050)66-89-327