Спеціальність «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Акцент спеціальності робиться на здобутті навичок та знань у сферах торгівлі та організації підприємництва, а також у сфері організації біржових торгів, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

Майбутній фахівець може працювати на наступних посадах:

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Основні блоки предметів які будуть викладатись: теоретичні основи товарознавства та підприємництва, біржова діяльність,  організація підприємництва, економіка підприємства, економічний аналіз; дослідження ринку; організація виробництва, організація і технологія біржових торгів, організація комерційної діяльності, формування бізнес-плану підприємства, управління витратами, зовнішньоекономічна діяльність.

Підходи до викладання навчання: лекції,  практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське Модульне середовище освітнього процесу ATutor.

 

Спеціальність «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Акцент спеціальності робиться на здобутті навичок та знань у фінансовій та банківській сферах, а також у страхуванні, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання.

Випускники можуть обіймати наступні посади:

 • фінансового директора підприємства;
 • начальника фінансового управління;
 • керівника фінансового відділу;
 • провідного фахівця відділу (департаменту, управління);
 • спеціаліста банківської установи;
 • податкового інспектора;
 • спеціаліста страхової компанії;
 • кредитного інспектора;
 • брокера (посередника) з цінних паперів;
 • інспектора з контролю за цінами;
 • інспектора з експорту, тощо

Основні блоки предметів які будуть викладатись: фінанси, теорія грошей і кредиту, страхування, банківське і страхове право, економічний аналіз; податкова система, банківська система, макроекономічний аналіз, бюджетна система, фінанси підприємств, фінансовий ринок, соціальне страхування.

Підходи до викладання навчання: лекції,  практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультації із викладачами. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через університетське Модульне середовище освітнього процесу ATutor.