Прізвище, ім’я, по батькові викладачаВідомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
1. Панухник Олена Віталіївна– (тільки міжнародне)
2. Мариненко Наталія ЮріївнаТернопільський національний економічний університет,
18.04.2016 р.–20.05.2016 р.; стажування; довідка №226
від 20.05.2016 р.
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Тернопільський національний технічний університет імені. Івана Пулюя, 24.02.2017р., диплом доктора економічних наук
ДД №006447 від 27.04.2017 р.
3. Артеменко Людмила БорисівнаТернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра філософії та економічної теорії, 20.04.2015 р.–22.05.2015 р.,
стажування, довідка № 703–33/03 від 18.05.2015
4. Бажанова Наталія Володимирівна– (тільки міжнародне)
5. Винник Тетяна Михайлівна-(тільки міжнародне)
6. Дячун Ольга ДмитрівнаТернопільський національний економічний університет, кафедра економічної теорії, 26.04.2016-26.05.2016; стажування;
довідка №239 від 30.05.2016 р.
7. Константюк Наталія ІванівнаКафедра фінансів, Тернопільський національний економічний університет, 01.11.2013-31.12.2013, стажування; наказ № 308-К/тр від 21.10.2013р.
8. Крамар Ірина ЮріївнаТернопільський національний економічний університет, кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу;
20.11.2017 р.–20.12.2017 р.; стажування; наказ №284 К-тр від 23.10.2017 р.
9. Кудлак Віталій ЯрославовичТернопільський національний економічний університет, кафедра економіки підприємств і корпорацій, 17.11.2014 р. – 19.12.2014 р.;
стажування; довідка №480 від 20.11.2014р.
10. Маркович Ірина БогданівнаТернопільський національний економічний університет, кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування,
01.04.2014-30.04.2014; стажування; довідка №126-33/1257 від 16.05.2014 р.
11. Нагорняк Ірина СтепанівнаТернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра філософії та економічної теорії, 20.04.2015 р.–22.05.2015 р.,
стажування, довідка № 703–33/03 від 18.05.2015
12. Подвірна Тетяна ВолодимирівнаЗахист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя,
30.04.2013 р.; Диплом кандидата наук ДК 016098 від 10.10.2013 р.
13. Радинський Сергій Віталійовичзахист кандидатської дисертації; Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, 26.09.2014 р.; диплом ДК 024971 від 31.10.2014 р.
14. Тимошик Наталія СтепанівнаПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», стажування,
01.04.2014р. – 30.04.2014р., довідка №310/132 від 15.05.2014р.
15. Турський Ігор Володимирович– (дані відсутні)
16. Химич Ірина ГригорівнаТернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя., 2014 р.
спеціальність: фінанси і кредит, кваліфікація: спеціаліст з фінансів і кредиту;
підвищення кваліфікації; Диплом 12 ДСК №271221 від 30.06.2014 р.
17. Хрупович Світлана ЄвгенівнаТернопільська Торгово-промислова палата, 21.03.2016-22.04.2016; стажування; довідка № 91/04. від 22.04.2016 р.
18. Ціх Галина ВолодимирівнаУніверситет менеджменту освіти НАПН України; підвищення кваліфікації, 2010 р.; свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №722155