slupsk_reklama_1 slupsk_reklama_2

slupsk_reklama_3

ПІДБИТО ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ МОВНОЇ ШКОЛИ ТА ФАХОВИХ ПРАКТИК У М. СЛУПСЬКУ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Твердження про те, що завдання академічної школи — надавати студентам освітню послугу, а не готувати їх до роботи, застаріло. Сьогодні немає потреби доводити тезу про те, що система освіти суспільства має відповідати його стратегічним завданням. Майбутні очікування щодо входження України до європейської спільноти та перспективи подальшого вектору економічних реформ вже завтра будуть потребувати високо професійно підготовленого фахівця, готового працювати у європейському просторі, обізнаного із законами, нормами і правилами ведення європейського бізнесу, спроможного негайно реагувати на виклики як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ. Пілотний проект мовної школи та фахових практик у м. Слупську (Республіка Польща) для студентів ТНТУ та Гусятинського коледжу ТНТУ став стартом для вирішення вищезазначених питань. Студенти університету та Гусятинського коледжу ТНТУ отримали сертифікати на рівень знання польської мови та здобули непростий досвід практичної підготовки у бізнес-структурах сфери послуг Балтійського узбережжя.


Slylsk_2

Мовні курси - Польща

Координатор проекту д.е.н., професор Панухник О.В., координатор практик к.е.н., асистент Бажанова Н.В. та к.е.н., доц. Фроленко Р.В. провели наступний раунд переговорів з керівництвом Вищої школи інженерії та економіки у м. Слупськ щодо подальших напрямків розвитку мобільності як студентів, так і викладачів університету. Майбутній етап співпраці передбачає для студентів реалізацію «сендвіч-програм» та програм подвійних дипломів і одночасно включає проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі, а для викладачів — підвищення кваліфікації через проходження педагогічного стажування та участь у мовних курсах. Подальша співпраця з науково-дослідними закладами, громадськими організаціями і спільнотами окреслює напрямки налагодження партнерства у науковій та інноваційній сферах.

Slylsk_3


ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТНТУ

У продовження розвитку концепції ТНТУ ім. Івана Пулюя щодо використання кластерного підходу для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців та на основі укладеної Угоди про співпрацю між нашим університетом і Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ, започатковано проведення літньої школи для студентів, яка включає курс мовної підготовки (вивчення польської мови обсягом 120 год. із отриманням відповідного сертифікату) та проходження фахових виробничих практик у сфері послуг та на підприємствах Польщі.

Координаторами пілотного проекту призначено завідувача кафедри економіки та фінансів д.е.н., проф. О.В. Панухник, асистента кафедри економіки та фінансів к.е.н. Н.В. Бажанову та заступника директора Гусятинського коледжу ТНТУ к.т.н. В.З. Гудя.

У проекті взяли участь студенти факультету ФХВ (декан к.т.н., доц. Лещук Р.Я.), ФПД (декан к.е.н., доц. Ціх Г.В.), а також студенти Гусятинського коледжу ТНТУ (директор Зеленський К.В.).

Під час візиту у Вищу школу інженерії та економіки, професором О.В. Панухник обговорено з ректором проф. Станіславом Шишко напрямки майбутньої співпраці між навчальними закладами.

В основу перспектив співпраці покладено модель підготовки майбутніх фахівців «школа-коледж-внз-компанія», коли профорієнтаційна робота та мовна підготовка починаються ще з шкільної лави, а завершуються реалізацією «сендвіч-програм» та програм здобуття другої вищої освіти й одночасно включають проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі.

Літня школа для студентів ТНТУ-Слупськ

Літня школа для студентів ТНТУ-Слупськ

Літня школа для студентів ТНТУ-Слупськ

Літня школа для студентів ТНТУ - Слупськ

НАУКОВЦІ ТНТУ ВІДВІДАЛИ ПОЛЬЩУ

У період з 20 по 23 вересня 2014 року делегація м. Тернополя, яка об’єднала науковців ТНТУ ім. І. Пулюя у складі Т.М. Вітенько, д.т.н., проф., проректора з міжнародного співробітництва; О.С. Покотила, д.б.н., проф., зав. кафедри харчової біотехнології і хімії; О.В. Панухник, д.е.н., доц., зав. кафедри економіки та фінансів та представників органів місцевого самоврядування, зокрема, В.В. Кашицького, заступника начальника управління стратегічного розвитку міста — начальника відділу міжнародного співробітництва і туризму міської ради м. Тернополя, відвідала Республіку Польща.

Метою візиту було розширення можливостей співпраці університету та міста не лише з польськими ВНЗ, а й налагодження зв’язків для майбутніх усталених контактів з підприємствами, оскільки пріоритетним напрямом розвитку нашого університету на сучасному етапі реформування вищої освіти є перехід від системи отримання лише знань до компетентнісного підходу, коли студенти здобувають знання, вміння, навички та фахову практику, а викладачі — можливість пройти закордонне стажування не лише академічного спрямування, а й безпосередньо на виробництві. Розуміння того, що ВНЗ України повинні переорієнтуватися на надання практичних навичок та активно залучати виробничі структури для їх передачі, використовувати кластерний підхід для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців, знайшло широку підтримку у освітніх і виробничих структурах Польщі.

Делегацією було проведено низку зустрічей і підписання угод, які мають стратегічно важливий і визначальний характер для формування єдиного європейського наукового та освітнього просторів, що є полігоном формування та функціонування європейського ринку знань.

Зокрема, підписано угоду про співпрацю між ТНТУ ім. І. Пулюя та Вищою школою професійної освіти ім. Яна Амоса Коменського у м. Лешно, досягнуто домовленості про майбутню співпрацю з Вроцлавським економічним університетом, НДІ «Інститут управління і самоврядування», Польською Академією здоров’я.

В основу майбутньої співпраці між вищими навчальними закладами покладено модель підготовки майбутніх фахівців «школа-коледж-внз-компанія», коли профорієнтаційна робота та мовна підготовка починаються ще з шкільної лави, а завершуються реалізацією «сендвіч-програм» та програм подвійних дипломів і одночасно включають проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі. Подальша співпраця з науково-дослідними закладами, громадськими організаціями і спільнотами передбачає налагодження партнерства у науковій та інноваційній сферах.

Делегація мала нагоду ознайомитися з діяльністю низки польських підприємств, які дали згоду на подальшу співпрацю з університетом в рамках організації фахових виробничих практик для студентів ТНТУ ім. І. Пулюя.

Про результати спільних польсько-українських заходів було оповіщено у засобах масової інформації:

http://panorama.media.pl/content/view/524107/7/

https://www.facebook.com/PolskaAkademiaZdrowia

Науковці ТНТУ відвідали Польщу polsa2 polsa3 Науковці ТНТУ відвідали Польщу polsa5