кандидат економічних наук, доцент

OLYMPUS DIGITAL CAMERA\

https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&user=13erea0AAAAJ

Навчалась в Тернопільському державному технічному університеті ім. І.Пулюя на факультеті управління та бізнесу у виробництві за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримала кваліфікацію менеджера-економіста (диплом з відзнакою).

З 2002 р. по 2008р. працювала на посаді старшого диспетчера Технічного коледжу ТДТУ і за сумісництвом викладачем економічних дисциплін. А з 2008 р.по серпень 2009 р. основне місце роботи – викладач економічних дисциплін Технічного коледжу ТДТУ.

З серпня 2009р. – старший викладач кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя

Впродовж 2003 – 2007 років – аспірант кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського державного технічного університету ім. І.Пулюя.

2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування цінової політики автобусобудівних підприємств» за спеціальністю 08.00.04. – «Економіка та управління підприємствами».

З 2009 р. – старший викладач кафедри фінансів, обліку і контролю.

З 2013 року – доцент кафедри фінансів, обліку і контролю.

З 2014 року працює на посаді доцента кафедри економіки та фінансів.