кандидат економічних наук, доцент

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

https://scholar.google.com.ua/citations?user=KBu1EGUAAAAJ&hl=uk

В 1996 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «облік і аудит». В 2005 р. – отримав диплом магістра.

У 2009 року захистив дисертацію на тему: “Стратегічне управління витратами наукомістких підприємств автомобілебудування».

З 2005 р. працював на посаді старшого викладача в Тернопільському комерційному інституті. З 2010 року – на посаді старшого викладача кафедри фінансів, обліку і контролю Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя. З 2011 р. – доцент кафедри.

З 2014 року працює на посаді доцента кафедри економіки та фінансів.