кандидат економічних наук, доцент

hymych

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ssL5irUAAAAJ&hl=ru

2007 р. – отримано диплом магістра з менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій» в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

2007-2010 рр. – навчання в аспірантурі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

У 2011 р. захищено кандидатську дисертацію на тему «Сенгуляритивність формування корпоративної культури підприємств машинобудівної галузі в умовах трансформації економіки» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

2014 р. – здобуто кваліфікацію «Спеціаліста з фінансів і кредиту» за спеціальністю «Фінанси і кредит» у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

2010-2014 рр. – асистент кафедри фінансів, обліку і контролю.

2014 р. – старший викладач кафедри економіки та фінансів.

2015 р. – доцент кафедри економіки та фінансів.

Дисципліни:

Фінансовий ринок

Техніко-економічні розрахунки на підприємстві

Ринок фінансових послуг

E-mail: khymych31@gmail.com