Студенти кафедри економіки та фінансів вивчають дисципліну «Організація виробництва» на підприємстві

Метою освіти не є заповнення голови фактами,
а навчання людини, як користуватися розумом.
Генрі Форд

А і направду, чи можливо освоїти прикладний курс з організації виробництва лише в аудиторіях? Як сформувати уяву майбутніх випускників спеціальностей «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» про організацію виробничого процесу у просторі і часі, складське господарство, допоміжне господарство, транспортне і суміжне господарство? Де і як відчути звуки технологічного процесу, дух виробництва та підприємництва, зрозуміти, для чого розраховувати швидкість електрокари, захоплюватися логічністю і простотою організації конвеєрів, зрозуміти важливість створення тотальної системи управління якістю?

Багато запитань, а відповідь єдина – потрібно знайомити наших студентів із реальним виробництвом. У травні, на етапі завершення основної лекційної програми навчальної дисципліни «Організація виробництва», третьокурсники кафедри економіки та фінансів вивчали основні прикладні засади циклу виробництва на базі ТОВ «МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР». Мета такого заходу полягає не лише у ознайомчій екскурсії на цікаве сучасне європейське виробництво, а і у формуванні спеціальних фахових компетентностей майбутнього випускника.

За програмою організована екскурсія дала можливість студентам вивчити етапи виробництва від закупівлі сировини до розливу продукції у тару та відвантаження її для транспортування за межі підприємства. Крім основного виробництва, також була можливість побачити як організоване складське господарство пивоварного заводу, допоміжне господарство та суміжні цехи, а саме ректифікаційний цех, ставки, де вирощують коропа і форель, пакувальний цех. Всі ці знання, а також маса позитивних емоцій, отримані при спілкуванні із професійним колективом ТОВ «МИКУЛИНЕЦЬКИЙ БРОВАР», згенерують основні вектори студентів спеціальностей «Економіка підприємства» та «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» до успішного засвоєння курсу «Організація виробництва» а, відповідно, і здачі іспиту з подальшим опрацюванням програми виробничої літньої практики третьокурсників.

Хрупович Світлана Євгенівна,
к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів

1

2

3

4

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ ОБГОВОРЕНО НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

12-13 травня 2017 року в м. Ірпінь на базі Університету державної фіскальної служби України відбулися щорічні загальні збори Академії економічних наук України.

Від ТНТУ ім. Івана Пулюя в роботі поважного зібрання прийняли участь дійсні  члени Академії економічних наук України:

  • Андрушків Богдан Миколайович, д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва;
  • Панухник Олена Віталіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів;
  • Ціх Галина Володимирівна, к.е.н., доцент, декан факультету економіки та менеджменту

Згідно порядку денного відбулися звіти Президії Академії економічних наук України за період з травня 2016 р. по травень 2017 р., керівників регіональних центрів та відділень АЕНУ, ревізійної комісії АЕНУ, а також внесено зміни до Статуту.

Від ТНТУ ім. Івана Пулюя про роботу Західного регіонального центру та Тернопільського територіального відділення АЕНУ доповідав Андрушків Богдан Миколайович.

Участь у круглому столі-дискусії «Цілі та завдання економічної науки щодо відродження та розвитку сучасної України» дозволила обговорити з колегами і представниками інших українських університетів найзлободенніші питання сучасної університетської економічної освіти.

Матеріали Загальних зборів Академії економічних наук України планується надрукувати у фаховому журналі «Вісник економічної науки України».

1

2

Кафедра економіки та фінансів розширює спектр форм міжнародної співпраці викладачів і студентів

Упродовж 21 – 28 квітня в рамках реалізації завершального етапу трьохмісячного міжнародного науково-педагогічного стажування у Вищій школі професійної освіти в Нисі (Республіка Польща), завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник О.В. та викладачі кафедри: к.е.н., доцент Маркович І.Б.; к.е.н., ст. викладач Бажанова Н.В.; к.е.н., асистент Малинич Г.М. взяли участь у International Conference «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village».

Відповідно до попередніх домовленостей для участі у міжнародній науково-практичній конференції були також запрошені студенти кафедри економіки та фінансів: Баран Д.Б., Жибак О.Р. (група ПФ-21), Пастух М.І. (група ПЕ-21), Дзендзель С.Ю. (група ПФ-41).

Дана конференція зібрала широке коло науковців та студентів з багатьох країн, зокрема з Індії, Німеччини, Боснії та Герцеговини, Румунії та ін.

У ході роботи конференції професор Панухник О.В. виступила з доповіддю «The chances of joining micro regions of Ukraine the global village: conditionsand risks of progress».

Викладачі стали організаторами і тьюторами, а студенти безпосередніми виконавцями завдань GROUP WORK та учасниками STUDENT`S WORKSHOP PRESENTATIONS.

Високий організаційний рівень, налаштованість на контактність в обміні досвідом, поширенні власних ідей та думок створили позитивну атмосферу зустрічі, дозволили обмінятися досвідом усім бажаючим.

За результатами проведених заходів учасники отримали сертифікати.

1

2ааа

4ааа

6

7

8