Методичне забезпечення кафедри

Файл Назва методички Викладачі
https://drive.google.com/file/d/1JOm6TshuHLXUDVfhA6IzuUO_WwNLjAh_/view?usp=sharing Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху за першим освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.В. Бажанова, А.. Крупка, Т.В. Подвірна, І.Г. Химич. – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 134 с. О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.В. Бажанова, А.. Крупка, Т.В. Подвірна, І.Г. Химич
https://drive.google.com/open?id=1DTPhOCJBzf8gizbYJ4lTBzJ0CvUYVaGP Методичні вказівки з організації проходження професійно-орієнтованої практики та написання звіту для студентів IV курсу першого рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / укл. О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик, Г.В. Ціх – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 19 с. О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик, Г.В. Ціх 
https://drive.google.com/open?id=1DTPhOCJBzf8gizbYJ4lTBzJ0CvUYVaGP Методичні вказівки з організації проходження професійно-орієнтованої практики та написання звіту для студентів IV курсу першого рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / укл. О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик, Г.В. Ціх – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 19 с. О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик, Г.В. Ціх 
https://drive.google.com/open?id=14jarMnvxl92Bo_s9hp9zYxg2gf3pZDPq Методичні вказівки з організації проходження професійно-орієнтованої практики та написання звіту для студентів IV курсу першого рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» / укл. О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик – Тернопіль: ТНТУ, 2020. – 22 с.
О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик
https://drive.google.com/file/d/1u_UNuPF21qGnkwlNYwLv7GnEw2v1s1N8/view?usp=sharing Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання / О.В. Панухник, Т.М. Винник, Н.І. Константюк, І.Б. Маркович, Н.С.Тимошик, І.Г.Химич. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – 173с. О.В. Панухник, Т.М. Винник, Н.І. Константюк, І.Б. Маркович, Н.С.Тимошик, І.Г.Химич
https://drive.google.com/file/d/1Upiu79LqsObtVUaJiPOo4FUVDmLO2QRA/view?usp=sharing Методичні рекомендації вказівки до виконання кваліфікаційної роботи за освітнім ступенем «магістр» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» усіх форм навчання / Укладачі: О.В. Панухник, Н.Ю. Мариненко, Н.С. Тимошик, І.Г. Химич. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. – 58 с. О.В. Панухник, Н.Ю. Мариненко, Н.С. Тимошик, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/1pegpiSVEHQTGOXAKdo3n2QuM_H_fhmYU/view?usp=sharing Методичні вказівки до написання, оформлення та захисту дипломної роботи за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для здобувачів вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навчання / Укладачі: Н.Ю. Мариненко, О.В. Панухник, Н.С. Тимошик. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 66 с. Н.Ю. Мариненко, О.В. Панухник, Н.С. Тимошик
https://drive.google.com/file/d/1geYLq-4qaODw7bxjzA2wBYRjQWmaST3U/view?usp=sharing Методичні рекомендації до написання дипломної роботи за освітнім ступенем «магістр» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання/ О.В. Панухник, Н.Ю.Мариненко, Н.С. Тимошик, І.Г. Химич. – Тернопіль: ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 60 с. О.В. Панухник, Н.Ю.Мариненко, Н.С. Тимошик, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/1VnIlVEvFyNs57pcuKDQ9enzikF129_8p/view?usp=sharing Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / Укладачі: Н.Ю. Мариненко, О.В. Панухник, Н.С. Тимошик, Т.М. Винник. Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. 68 с.  Н.Ю. Мариненко, О.В. Панухник, Н.С. Тимошик, Т.М. Винник
https://drive.google.com/file/d/1ezINKnOtedqRX_ysraUe07-jMVWJqwHn/view?usp=sharing

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Укладачі: д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 32 с.

О.В. Панухник, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/105IB6sw3d8WSLWLLqW3Lfqw3kHmKvhvG/view?usp=sharing

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» // Укладачі: д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 32 с.

О.В. Панухник, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/1lI3MO1IC-z5_n2pD-NfkqCAM3nFYBluU/view?usp=sharing

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укладачі: д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 112 с.

О.В. Панухник, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/13ZGc4Ll62h3CmstNiJ5YJgYbSugNkWSh/view?usp=sharing

Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укладачі: д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 32 с.

О.В. Панухник, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/18rMx3aTFmANBC8ed6-JF0BLA1DWIE7eE/view?usp=sharing

Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укладачі: д.е.н., проф. О.В. Панухник, к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 32 с.

О.В. Панухник, І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/1YwmEbGQdcBbIOLgxUgkSOdHDiCFvIodp/view?usp=sharing

Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укладач к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 58 с.

І.Г. Химич
https://drive.google.com/file/d/19OBQ6r4cF9oNfHTLqo6keZdIEMeQvJ3E/view?usp=sharing

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»// Укладач к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 35 с.

І.Г.Химич
https://drive.google.com/file/d/1XLQH69wE2EEvKUnfI2-u198C2Q4N8kUp/view?usp=sharing

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Аналіз і прогнозування біржового ринку» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» // Укладач к.е.н., доцент І.Г. Химич. Тернопіль: ТНТУ, 2020. 35 с.

І.Г.Химич
https://drive.google.com/file/d/1PI9f7fCMnMHWQE4PWlBQ9Jf0Sdjua2VP/view?u... Методичні вказівки для підготовки до складання атестаційного екзамену здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» О.В. Панухник, Н.В. Бажанова, А.Я. Крупка, Т.В. Подвірна, С.В.Радинський, І.Г. Химич.
https://docs.google.com/document/d/1OxNxDQ3bHqjwkEaG8e_ehBi28MxnixRG/edi...

Програма атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за ОПП 072«Фінанси, банківська справа та страхування»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072«Фінанси, банківська справа та страхування» 2021/2022 н.р.

 
https://drive.google.com/file/d/1vMRG7kaqsq5bzbrjN2QePikk00Uc1MRN/view?u... Методичні вказівки для підготовки до складання атестаційного екзамену здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які
навчаються за ОПП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси,
банківська справа та страхування»
О.В. Панухник, Т.М. Винник, І.Б. Маркович, Н.С.Тимошик, І.Г.Химич.