Методичне забезпечення кафедри

Файл Назва методички Викладачі
  Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху за першим освітнім рівнем «Бакалавр» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.В. Бажанова, А.. Крупка, Т.В. Подвірна, І.Г. Химич
https://drive.google.com/open?id=1DTPhOCJBzf8gizbYJ4lTBzJ0CvUYVaGP Методичні вказівки з організації проходження професійно-орієнтованої практики та написання звіту для студентів IV курсу першого рівня вищої освіти спеціальності  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик, Г.В. Ціх 
https://drive.google.com/open?id=14jarMnvxl92Bo_s9hp9zYxg2gf3pZDPq Методичні вказівки з організації проходження професійно-орієнтованої практики та написання звіту для студентів IV курсу першого рівня вищої освіти спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  О.В. Панухник, І.Б. Маркович, Н.С. Тимошик
https://drive.google.com/file/d/1u_UNuPF21qGnkwlNYwLv7GnEw2v1s1N8/view?usp=sharing Методичні вказівки для підготовки до складання екзамену з фаху за освітнім ступенем «Бакалавр» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання  О.В. Панухник, Т.М. Винник, Н.І. Константюк, І.Б. Маркович, Н.С.Тимошик, І.Г.Химич