Підвищення кваліфікації

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові викладача Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі)
1. Панухник Олена Віталіївна
Міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук в Нисі (м. Ниса, Республіка Польща) 25.02.2019-27.05.2019 р.
Вищий професійний державний університет в Нисі, м. Ниса (Республіка Польща), міжнародне стажування;  11.01.2017-30.04.2017; сертифікат № PL-15/BWM/2017, від 30.04.2017 р.
2. Мариненко Наталія Юріївна

1. Wroclaw University of Economics. Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching. Certificate of attendance, 2018.

2. OpoleUniversityofTechnology. Erasmus+ Programme, HigherEducation, Erasmusstaffmobilityforteaching. Certificateofattendance, 2017.

3. British Council Ukraine: Academic Teaching Excellence- English as the medium of instruction in the framework of the English for Universities project, 2016

4.Тернопільський національнийекономічнийуніверситет, довідка про стажуваннявід 20.05.2016 р.

3. Артеменко Людмила Борисівна

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра філософії та економічної теорії, 20.04.2015 р.–22.05.2015 р., стажування, довідка № 703–33/03від 18.05.2015

4. Бажанова Наталія Володимирівна

Вищий професійний державний університет в Нисі,  м. Ниса (Республіка Польща), міжнародне стажування;  11.01.2017-30.04.2017; сертифікат № PL-15/BWM/2017 від 30.04.2017 р.

Сертифікат про міжнародне стажування в University of Applied Sciences in Nysa 2019 р.

5. Винник Тетяна Михайлівна

1. Університет Інформатики, м. Лодзь, Польща, 10.11.2013.-16.11.2013; міжнародне стажування на тему: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», диплом від 15.11.2013.

2. Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці, м. БайяДоміція, Італія, 25.07.2016-30.07.2016; підвищення кваліфікації на тему: «Сталий розвиток 2020»; сертифікат про підвищення кваліфікації №16/08-а-14 від 01.08.2016 р.

6. Дячун Ольга Дмитрівна
Тернопільський національний економічний університет, кафедра економічної теорії, 26.04.2016-26.05.2016;стажування; довідка №239 від 30.05.2016 р.
7. Константюк Наталія Іванівна

1. ТОВ «Маркетингові технології ПБС» у період з 07.05.2018р. по 08.06.2018р. - стажування; наказ № 1к від 13.04.2018р.

2. OpoleUniversityofTechnology. Erasmus+ Programme, HigherEducation, Erasmusstaffmobilityforteaching. Certificateofattendance, 20.01.2016

3. BritishCouncilUkraine. AcademicTeachingExcellence- EnglishasthemediumofinstructionintheframeworkoftheEnglishforUniversitiesproject. 29 August 2016.

4. Кафедра фінансів, Тернопільський національний економічний університет, 01.11.2013-31.12.2013, стажування; наказ № 308-К/тр від 21.10.2013р.

5. Університет Інформатики, м. Лодзь, Польща, 10.11.2013.-16.11.2013; міжнародне стажування на тему: «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», диплом від 15.11.2013.

8. Крамар Ірина Юріївна

1. Wroclaw University of Economics. Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for training. Certificateofattendance, 2018.

2. Тернопільськийнаціональнийекономічнийуніверситет, кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу; 20.11.2017 р.–20.12.2017 р.; стажування;наказ №284 К-трвід 23.10.2017 р.

3. LublinUniversityofTechnology. Erasmus+ Programme, HigherEducation, Erasmusstaffmobilityforteaching. Certificateofattendance, 2016.

4. BritishCouncilUkraine: AcademicTeachingExcellence- EnglishasthemediumofinstructionintheframeworkoftheEnglishforUniversitiesproject, 2016.

9. Кудлак Віталій Ярославович

Тернопільський національний економічний університет, кафедра економіки підприємств і корпорацій, 17.11.2014 р. – 19.12.2014 р.; стажування; довідка №480 від 20.11.2014р.

Тернопільський національний технічний університет, кафедра маркетингу сертифікат №23 від 28.12.2019 року

10. Маркович Ірина Богданівна

1. Вищий професійний державний університет в Нисі, м. Ниса (Республіка Польща), міжнародне стажування; 11.01.2017-30.04.2017; сертифікат  № PL-15/BWM/2017, від 30.04.2017 р.

2. Тернопільський національний економічний університет, кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування, 01.04.2014-30.04.2014; стажування; довідка №126-33/1257 від 16.05.2014 р.

11. Нагорняк Ірина Степанівна Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра філософії та економічної теорії, 20.04.2015 р.–22.05.2015 р., стажування, довідка № 703–33/03 від 18.05.2015
12. Подвірна Тетяна Володимирівна

1. Корпорація «Науковий парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля», стажування, 19.04.2018р. – 22.05.2018р.,довідка №081-05/18  від 23 травня 2018р.

2. Державний Східноєвропейський Університет, м. Перемишлі (Республіка Польща), стажування на тему: «Інноваційні технології та їх вплив на формування сучасної економіки у співпраці з університетами», 06.09. 2017р.-16.09.2017р., сертифікат

13. Радинський Сергій Віталійович

Захист кандидатської дисертації; Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя, 26.09.2014 р.; диплом ДК 024971 від 31.10.2014 р.

Тернопільський національний технічний університет, кафедра маркетингу сертифікат №22 від 28.12.2019 року

14. Тимошик Наталія Степанівна

1. ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», стажування, 01.04.2014р. – 30.04.2014р., довідка №310/132 від 15.05.2014р.

2. Молдавський державний університет, Кишинів (Республіка Молдова). стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: світовий досвід і його впровадження в підготовку спеціалістів по економіці і управлінню» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 28.03.2016 р. – 02.04.2016 р., сертифікат

3. Державний Східноєвропейський Університет, Перемишль (Республіка Польща), стажування на тему: «Вплив міжнародного бізнесу на створення інноваційної економіки з використанням носіїв реклами», 26.03.2017р.-29.03.2017р., сертифікат

15. Химич Ірина Григорівна Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя., 2014 р. спеціальність: фінанси і кредит, кваліфікація: спеціаліст з фінансів і кредиту; підвищення кваліфікації; Диплом 12 ДСК №271221 від 30.06.2014 р.
16. Ціх Галина Володимирівна Університет менеджменту освіти, м.Київ; підвищення кваліфікації, 2018 р.,  свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 0882-18, категорія «Директори (заступники директорів) інститутів, декани (заступники деканів) факультетів університетів, академій, інститутів з проблеми «Практика застосування законодавства України про вищу освіту»
17. Крупка Андрій Ярославович
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; Тернопільський національний економічний університет, 13.04.2017 р.; диплом кандидата наук ДК 042829 від 26.06.2017 р.
18. Малинич Ганна Миколаївна
Вищий професійний державний університет в Нисі, м. Ниса (Республіка Польща), міжнародне стажування; 11.01.2017-30.04.2017; сертифікат  № PL-15/BWM/2017,  від 30.04.2017 р. 30.04.2014