Підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації НПП кафедри ЕФ упродовж 2015-2022 рр.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування закладу

Період стажування

Вид стажування

Додаткові дані

1.

Панухник Олена Віталіївна,

д.е.н., професор, завідувачка кафедри

University of Applied Science in Nysa 19.10.2020-21.01.2021 р. міжнародне науково-дослідницьке стажування

Сертифікат № PL-12/BWM/2020

від 21.01.2021 р.

8TH  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
ON SUSTAINABILITY IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
21.09.2020-30.10.2020 р. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL
TRAINEESHIP (6 ECTS CREDITS)
Certificate ID 202002401
University of Applied Science in Nysa 25.02.2019-27.05.2019 р. міжнародне науково-дослідницьке стажування

Сертифікат № PL-6/BWM/2019

від 30.05.2019 р.

University of Applied Science in Nysa 2018 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Certificate of attendance

University of Applied Science in Nysa

(м. Ниса, Республіка Польща)

01.01.2017-30.04.2017 р.

міжнародне науково-педагогічне стажування

Сертифікат № PL-15/BWM/2017            від 30.04.2017 р.

2.

Мариненко Наталія Юріївна, д.е.н., професор

University of Applied Science in Nysa (Poland) 16–20.05.2022 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Confirmation  – Teaching Mobility

Opole University of Technology, Poland Університет "Опольська Політехніка" (м. Ополє, Республіка Польща)

12.04.2021–12.07.2021

International scientific and pedagogical
traineeship (6 ECTS credits, 180 hours) Міжнародне науково-педагогічне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS)

Certificate

Фундація Central European Academy of Studies and Certification (CEASC) ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій» ГО «Асоціація проектних менеджерів України»

Квітень 2021 року

Підприємництво та фінансова грамотність в закладі освіти: сутність, програми та інструменти навчання (30 годин, 1 кредит ECTS)

Сертифікат № 694.21

University of Valencia (Spain)

04-08.03.2019 р.

сonfirmation of Erasmus+

Certificate of attending the training activities specified under the 2nd International Credit Mobility Week

Wroclaw University of Economics

2018 р.

 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching

Certificate of attendance

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

24.02.2017 р.

захист докторської дисертації

диплом доктора економічних наук від 27.04.2017

Opole University of Technology

2017 р.

Erasmus+ Programme, HigherEducation, Erasmus staff mobility for teaching

Certificate of attendance

British Council Ukraine

2016 р.

Academic Teaching Excellence- English as the medium of instruction in the framework of the English for Universities project

 

Тернопільський національний економічний університет

2016 р.

стажування

 довідка про стажування від 20.05.2016 р.

3.

Артеменко Людмила Борисівна, к.е.н., доцент

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра філософії та економічної теорії

20.04.2015 р.–22.05.2015 р.

стажування

довідка № 703–33/03від 18.05.2015 р.

Заплановано

2021 р.

стажування

 

4.

Винник Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент

Університет Інформатики, м. Лодзь, Польща

0.11.2013.-16.11.2013 р.

міжнародне стажування

 «Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок», диплом від 15.11.2013.

 Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці, м. Байя Доміція, Італія

25.07.2016-30.07.2016 р.

підвищення кваліфікації

«Сталий розвиток 2020»; сертифікат про підвищення кваліфікації №16/08-а-14 від 01.08.2016 р.

5.

Дячун Ольга Дмитрівна,                к.е.н, доцент

Тернопільський національний економічний університет, кафедра економічної теорії

26.04.2016-26.05.2016 р.

стажування

довідка № 239 від 30.05.2016 р.

6.

Крамар Ірина Юріївна, д.е.н., професор

Університет Дунареа де Йос (м. Галац, Румунія) 09–13.05.2022 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Confirmation  – Teaching Mobility

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2019 р.

захист докторської дисертації

диплом доктора економічних наук ДД № 009314 від 16.12.2019 р.

University of Applied Science in Nysa

2019 р.

Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching

Certificate of attendance

Wroclaw University of Economics

2018 р.

Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for training

Certificate of attendance

Тернопільський національний економічний університет, кафедра підприємництва, торгівлі та маркетингу

20.11.2017 р.-20.12.2017 р.

стажування

наказ №284 К-трвід 23.10.2017 р.

Lublin University of Technology

2016 р.

Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching

Certificate of attendance

British Council Ukraine

2016 р.

Academic Teaching Excellence- English as the medium of instruction in the framework of the English for Universities project

Certificate of attendance

7.

Маркович Ірина Богданівна, к.е.н., доцент

University of Applied Science in Nysa 2018 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for training Certificate of attendance
Вищий професійний державний університет в Нисі, м. Ниса (Республіка Польща 11.01.2017-30.04.2017 р. міжнародне стажування сертифікат  № PL-15/BWM/2017, від 30.04.2017 р.

Тернопільський національний економічний університет, кафедра фінансів суб’єктів господарювання і страхування

01.04.2014-30.04.2014 р.

стажування

довідка №126-33/1257 від 16.05.2014 р.

8.

Нагорняк Ірина Степанівна, старший викладач

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра філософії та економічної теорії

20.04.2015 р.-22.05.2015 р.

стажування

довідка № 703–33/03 від 18.05.2015

Заплановано

2021 р.

стажування

 

9.

Подвірна Тетяна Володимирівна, к.е.н., старший викладач

м. Краків (Польща)на тему: ««Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»»
м. Краків (Польща) на тему: ««Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід»»
міжнародне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) SZFL-001800

Корпорація «Науковий парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля»

19.04.2018 р. - 22.05.2018 р.

стажування

довідка № 081-05/18 

від 23 травня 2018р.

Державний Східноєвропейський Університет, м. Перемишлі (Республіка Польща)

06.09. 2017 р.-16.09.2017 р.

міжнародне стажування

сертифікат

10.

Радинський Сергій Віталійович, к.е.н., доцент

Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя

26.09.2014 р.

захист кандидатської дисертації

диплом ДК 024971 від 31.10.2014 р.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра маркетингу сертифікат

2019 р.

стажування

сертифікат № 22 від 28.12.2019 р.

11.

Тимошик Наталія Степанівна, к.е.н., доцент

ПАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон»

01.04.2014 р. – 30.04.2014 р

стажування

довідка № 310/132 від 15.05.2014 р.

Молдавський державний університет, Кишинів (Республіка Молдова)

28.03.2016 р. – 02.04.2016 р.

міжнародне стажування «Інноваційні освітні технології: світовий досвід і його впровадження в підготовку спеціалістів по економіці і управлінню»

сертифікат

Державний Східноєвропейський Університет, Перемишль (Республіка Польща)

26.03.2017 р.-29.03.2017 р

 міжнародне стажування: «Вплив міжнародного бізнесу на створення інноваційної економіки з використанням носіїв реклами»

сертифікат

Університет Третього віку у Громадці

15.01. 2020 р.- 2.02.2020 р.

міжнародне стажування

сертифікат № 24/2020 від 2.02.2020

ПАТ КБ «ПриватБанк»

15.04.2019 р.-     17.05.2019 р.

стажування

№ Э.IF.0.0.0/2-16  від 23.05.2019 р.

12.

Химич Ірина Григорівна,

к.е.н., доцент

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2014 р.

підвищення кваліфікації

диплом 12 ДСК №271221 від 30.06.2014 р.

ТОВ «Маркетингові технології ПБС»,

м. Тернопіль

19.11.2019 р.-

27.12.2019 р.

стажування

довідка № 3 від 03.01.2020 р.

13.

Левицький Віталій Орестович, д.і.н., доцент

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

2019 р.

захист докторської дисертації

диплом доктора історичних наук ДД 008954 від 15.10.2019 р.

14

Ціх Галина Володимирівна,          

к.е.н., доцент

(за внутрішнім сумісництвом)

Університет менеджменту освіти, м.Київ

2018 р.

підвищення кваліфікації

свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 0882-18

15.

Крупка Андрій Ярославович, к.е.н, старший викладач

(за внутрішнім сумісництвом)

Тернопільський національний економічний університет

13.04.2017 р.

захист кандидатської дисертації

диплом кандидата наук ДК 042829 від 26.06.2017 р.