Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»