Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» дає можливість студентам вивчити теоретичні та практичні аспекти здійснення підприємницької діяльності, ведення бізнесу, специфіки функціонування комерційних підприємств та особливостей здійснення біржових операцій в умовах вітчизняної економіки.

Випускники спеціальності зможуть працювати на таких посадах:

  • Директор малого підприємства;
  • Менеджер закладів торгівлі та сфери послуг;
  • Керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
  • Фахівець з біржових операцій та біржової торгівлі: трейдер, брокер, дилер;
  • Фахівець з організації комерційної та зовнішньоекономічної діяльності;
  • Організатор власного бізнесу або Start-up;
  • Працівник підприємств будь-яких галузей економіки та форм власності.