Бланки

Направлення на рецензію

Подання голові екзаменаційної комісії щодо захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи

Титулка на кваліфікаційну (магістерську) роботу студента

РЕЦЕНЗІЯ на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр»

ВIДГУК на кваліфікаційну роботу на здобуття освітнього ступеня «магістр»

Завдання на кваліфікаційну (магістерську) роботу

Бланки для написання дипломної кваліфікаційної (магістерської) роботи