Міжнародні програми, тренінги

Навчаймось англійською мовою разом!

Як відомо, зараз в Україні триває рік англійської мови. У зв’язку з цим у багатьох навчальних закладах проводиться велике різноманіття заходів, спрямованих на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови.

Визнаним лідером у справі зміцнення зв‘язків між Україною та Сполученим Королівством у таких сферах, як культура та мистецтво, вивчення англійської мови, розбудова вищої освіти та суспільства, є Британська рада в Україні. Дана організація надає українцям можливість здобути освіту англійською мовою для професійного, особистісного та культурного розвитку, а також організовує заходи по оцінюванню знань (у формі іспитів та тестування) для здобуття британських дипломів.

Одним із проектів, започаткованих Британською радою, є проект «Англійська мова для університетів». Проект націлений на внесення якісних змін у рівень володіння англійською мовою як викладачів, так і студентів вищих навчальних закладів України, що дозволить їм брати активну участь у міжнародних заходах. Впровадження проекту базується на використанні гнучкого та комплексного підходу із врахуванням потреб та цілей кожного конкретного університету.

У квітні 2016 року до проекту приєднався і наш навчальний заклад. Однією із фокус-груп, які залучаються до проекту, є викладачі фахових дисциплін, що проводять викладання англійською мовою (EMI teachers). З 24 по 30 серпня 2016 року викладачам нашого університету випала чергова нагода взяти участь у тренінгу AcademicTeachingExcellence (Майстерність викладання в університетах), який проходив в Одесі, в рамках проекту «Англійська мова для університетів».

Від нашого університету в тренінгу брали участь викладачі різних кафедр, зокрема:

  • кафедри комп’ютерних систем та мереж: Андрій Луцків та Наталія Шингера;
  • кафедри бухгалтерського обліку та аудиту — Тетяна Королюк;
  • кафедри економіки та фінансів: Наталія Мариненко та Наталія Константюк;
  • кафедри менеджменту у виробничій сфері — Наталія Шведа;
  • кафедри світлотехніки та електротехніки: Наталія Куземко та Катерина Козак.

 

Загалом, у тренінгу взяло участь понад 60 учасників з вищих навчальних закладів України: Києва, Львова, Тернополя, Дніпра, Полтави, Одеси, Харкова, Ужгорода та інших міст, які здійснюють викладання дисциплін у різних предметних областях: економіка, управління, прикладна математика, електротехніка, інформаційно-комунікаційні технології, міжнародне право, релігієзнавство, перекладознавство, філософія та інших.

На тренінгу викладачам були надані сучасні технології навчання, орієнтовані на підвищення педагогічної майстерності та рівня володіння англійською мовою. Навчання відбувалося у теплій дружній атмосфері та супроводжувалося обміном досвідом між викладачами різних ВНЗ України. Англійська мова була робочою мовою тренінгу, що дало змогу покращити комунікативні навички кожного учасника.

За словами менеджера проектів Британської Ради в Україні, Жанни Севастьянової: «Кожний, хто взяв участь у даному проекті є «AgentofchangesinUkraine» («Агентом змін в Україні»).»

Неможливо переоцінити високий професіоналізм тренерів:

  • Ніка Манбі (NickMunby)
  • Марка Сірла (MarkSearle)
  • Томаса Спейна (ThomasSpain)

Знання, навички, техніки та методики, якими вдалося оволодіти в ході тренінгу, активно впроваджуються в університеті. З метою розповсюдження та поширення нових ідей серед викладачів університету планується проведення методичного семінару.

Запропоновані на тренінгу методики викладання є ефективними й орієнтовані на розвиток професійних та особистісних якостей студента. Зокрема, розвивають критичне мислення, логіку, вміння виступати перед аудиторією, формулювати власні думки, аргументовано відстоювати власну позицію, працювати в команді, швидко адаптуватись до роботи в різних групах. У тренінгу був зроблений акцент на ролі особистості викладача, його акторських здібностях, вмінні вдало керувати аудиторією, оцінювати рівень розуміння викладеного матеріалу, організовувати студентів у робочі групи й орієнтувати на досягнення певної мети.

Інтеграція нових методик з усталеними традиціями, що використовуються у сучасній вищій школі України, є доволі складним завданням. Проте, конкуренція в сфері освіти, вимагає від навчальних закладів підвищення якості освіти, а відповідно, є неможливою без якісно нового переходу до нових методик навчання.

Як влучно зауважив однин із учасників тренінгу, Сергій: «На жаль, сучасна освіта базується на страху й почутті провини студента»і очевидним є те, що такий підхід не має майбутнього у ХХІ-му столітті. Тому місія викладача полягає у зміні цієї парадигми.

Тренінг завершився врученням сертифікатів та «капусником» (skit).

 

Завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., проф. Панухник О.В. взяла участь у заходах в рамках реалізації Програми розвитку лідерського потенціалу університетів України

Прагнучи покращити якість вищої освіти в Україні, Британська Рада у партнерстві з Інститутом вищої освіти Національної Академії педагогічних наук України та Фундацією лідерства у вищій освіті (Велика Британія), а також за підтримки Міністерства освіти і науки України проводить Програму розвитку лідерського потенціалу університетів України.

ТНТУ ім. Івана Пулюя у 2017 році став одним із 14 університетів України, чий проект переміг у даній програмі.

6-7 липня в Києві відбувся другий модуль програми, на якому компоненту «Майбутні лідери» від нашого університету представили учасники проекту: завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор Панухник Олена Віталіївна і канд.філол.наук, начальник відділу міжнародних проектів ТНТУ Дудар Олена Вікторівна.

Відкритість до нових ідей, креативність і гарну роботу в командах показали учасники під час сесій другого модулю «Майбутніх лідерів». Різноаспектні види навчання, підготовлені та проведені британськими й українськими модераторами, надали багато можливостей новим лідерам щодо отримання інноваційних знань і навичок з метою максимального розкриття свого лідерського потенціалу.

Даний захід зумів об’єднати набуття корисного досвіду та хороших вражень. Отримані знання та новітні підходи дозволили учасникам розширити можливості стати «агентами змін» у власних університетах та академічній спільноті загалом, здійснити маленькі професійні відкриття, поділитися креативними ідеями з вітчизняною університетською спільнотою та мати нагоду приємного спілкування з однодумцями та колегами.

 

Тренінг «Методи інноваційного навчання у вищій освіті»

19 березня к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Маркович І.Б. взяла участь у тренінгу для представників університетів та викладачів на тему «Методи інноваційного навчання у вищій освіті».  

Захід проводився мережею академічних бізнес-інкубаторів YEP спільно з МОН України та університетом Тарту (Естонія) за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії. 

Тренінг був спрямований на поширення інноваційних практик викладання в Естонії через тісну взаємодію між студентами, студентом та викладачем, зміни у розумінні ролі викладача в навчальному процесі і т.д.

Набутий під час тренінгу досвід буде застосовуватися у роботі кафедри економіки та фінансів.