Академічна мобільність (викладачі)

ВИКЛАДАЧІ ТНТУ ІМ. І. ПУЛЮЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ЕРАЗМУС+

ВИКЛАДАЧІ ТНТУ ІМ. І. ПУЛЮЯ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ДНЯХ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+ у сфері вищої освіти, які відбулися 19-20 листопада 2015 р. у Київському національному торговельно-економічному університеті та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

У рамках програми Erasmus+ наші викладачі відвідали Опольську Політехніку (м. Ополє, Польща)

Викладачі кафедри економіки та фінансів, к.е.н., доцент Мариненко Н. Ю. та к.е.н., доцент Константюк Н. І. у період з 16.01.2017р. по 20.01.2017р. відвідали Опольську Політехніку (м. Ополє, Польща). Візит відбувся у рамках програми Erasmus+ (академічна мобільність). Протягом перебування в Опольській Політехніці викладачі кафедри прочитали лекції для студентів польського вишу та відвідали лекції польських колег з метою обміну досвідом у сфері викладання. Даний візит є продовженням налагодженої співпраці між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Опольською Політехнікою. Також під час візиту відбулась робоча зустріч з працівниками відділу міжнародних відносин, де було обговорено основні напрями подальшої співпраці між університетами. Зустріч з деканом факультету економіки та менеджменту дозволила закласти основи для навчання студентів кафедри економіки та фінансів за програмою подвійних дипломів.

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/u-ramkah-programy-erasmus-nashi-vykladachi-vidvidaly-opolsku-politehniku-m-opolye-polshcha

 

У рамках програми Erasmus+ к.е.н., доц. Крамар І.Ю. пройшла стажування в університеті Люблінська Політехніка, м. Люблін, Польща

В рамках програми академічної мобільності ERASMUS+ PROGRAMME 2015 – 2016 STAFF MOBILITY FOR TEACHING  у період з 22.02.2016 р. по 26.02.2016 р. доцент Крамар Ірина Юріївна пройшла стажування в університеті Люблінська Політехніка, м. Люблін, Польща.

Відповідно до програми стажування, Ірина Крамар прочитала лекції англійською мовою для студентів із Іспанії, Туреччини, Нігерії та ін, які навчаються на факультеті менеджменту за програмою академічної мобільності  ERASMUS+, а також для українських та польських студентів.

Стажування дало можливість ознайомитися із основними аспектами діяльності міжнародного центру Люблінської Політехніки, особливостями студентського самоврядування іноземних студентів, документообігу та виховної роботи в університеті.

Новий досвід та практика викладання у вищому навчальному закладі закордоном, здобуті під час проходження стажування, дозволять втілювати нові методи у процесі навчанні студентів в ТНТУ,  також сприятимуть розвитку міжнародної співпраці.

Associate professor Iryna Kramar conducted the internship at Lublin University of Technology, Lublin, Poland, in the framework of mobility activity under ERASMUS+ PROGRAMME 2015 – 2016 STAFF MOBILITY FOR TEACHING from 22.02.2016 till 26.02.2016.

According to the programme Iryna Kramar gave lectures in English to those students from Spain, Turkey, Nigeria etc, who study at the Faculty of Management under the Erasmus+ for students programme and also to Ukrainian and Polish students.

The internship also gave the possibility to get familiar with the work of the  international office of the Lublin University of Technology, in such areas as: aspects of students unions activities, documentation and extra-curricular affairs of international students.

New experience and new practices in teaching at higher educational institution abroad gained during the internship, will allow to apply new methods in the educational process in TNTU, and also will help to develop international cooperation.

 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ERASMUS+ (2018): ПРОЯВИ АКТИВНОСТІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ (ВИЩИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ в НИСІ, м. НИСА – РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Співпраця ТНТУ ім. І. Пулюя та Вищогопрофесійного державного університету в Нисі(Республіка Польща) розпочалася з підписання Договору про співпрацю на початку 2017 року, вслід за чим 4 викладача кафедри економіки та фінансів пройшли на базі університета-партнера міжнародне науково-педагогічне стажування.

Долучення до програми академічної мобільності ERASMUS+ як викладачів кафедри економіки та фінансів (зав. кафедри, д.е.н., проф. Панухник О.В., к.е.н., доцента Маркович І.Б., к.е.н., ст. викладача Бажанової Н.В.), так і студентів (ст. груп ПФс-32 – Фармеги Юрія та ППс-32 – Ірина Рудюк) стало наступним кроком розвитку партнерських відносин.

Упродовж 16-20 квітня 2018 року у Вищомупрофесійному державному університеті в Нисіпроходив VI Міжнародний тиждень навчання персоналу, в якому взяли участь понад 30 учасників із 10 країн, серед яких свої університети представили Польща, Україна, Іспанія, Франція, Чехія, Косово, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Туреччина таІндія. Основна тема зустрічі: «Можливості та загрози міжнародного співробітництва в контекстіінтернаціоналізації університетів у широкій перспективі».

Саме в рамках міжнародного заходу викладачі кафедри ЕФ змогли виконати особисті програми індивідуальної навчальної мобільності, здійснити обмін досвідом із колегами з інших європейських університетів, показати рівень особистої викладацької майстерності, здобути новітні знання та навички.

Різноманітні форми навчання, тренінги, ворк-шопи, тематичні лекції дозволили познайомитися з прикладами найкращих практик викладання, навчання та всебічної підготовки студентів, а також із сучасними формами міжнародного співробітництва, новітніми проявами академічної мобільності та розповсюдження європейських цінностей в цілому.

Більш детально можна ознайомитись за посиланням: http://www.pwsz.nysa.pl/index.php?p=25&ak=43,6896,0.

Підтримка тісних професійних контактів між університетами та сформовані дружні партнерські стосунки між їх представниками, підкріплені й підсилені участю у спільному заході, дозволилипольським колегам здійснити зворотній візит до нашого університету вже 25 квітня 2018 року.

Під час перебування в ТНТУ ім. Івана Пулюя, працівники відділу міжнародного співробітництва Вищого професійного державного університету в Нисі мали зустріч із проректором з міжнародного співробітництва д.т.н., проф. Вітенько Тетяною Миколаївною та іншими представниками університету, під час якої обговорювались подальші напрями проявів партнерства між університетами, перспективи та можливості інших форм співпраці.

http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3403

 

У рамках програми Erasmus

У рамках академічної мобільності за програмою Erasmus+ викладачі кафедри економіки та фінансів д.е.н., доцент Мариненко Н.Ю., к.е.н., доцент Крамар І.Ю. (нульовий грант), а також к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері Котовська І.В. (нульовий грант) у період з 16 по 20 квітня 2018 р. відвідали Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Республіка Польща).

Даний візит є продовженням налагодженої співпраці між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Вроцлавським економічним університетом.

Протягом перебування в університеті д.е.н., доцентом Мариненко Н.Ю. було прочитано лекції для студентів факультету управління, інформатики та фінансів, викладачами відвідано лекції польських колег з метою обміну досвідом у сфері викладання, проведено ряд зустрічей із представниками факультету на предмет подальшої співпраці у навчальній, науковій та організаційній сферах.

Також під час візиту відбулася робоча зустріч із працівниками відділу міжнародних відносин, де було обговорено основні напрями подальшої співпраці між університетами, зокрема щодо реалізації програми подвійних дипломів тощо.

http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3407

 

Завідувач кафедри, професор Вітенько Тетяна Миколаївна, перекладачі відділу міжнародного співробітництва Івашків Дана Юріївна та Зубкова Вікторія Володимирівна, а також професор кафедри економіки та фінансів Мариненко Наталія Юріївна взяли участь у 2-му міжнародному тижні кредитної мобільності (2nd International Credit Mobility Week), який проводився з 4 по 8 березня 2019 року в Університеті Валенсії (Іспанія).

Під час заходу наші делегати разом із представниками з Ізраїлю, Південної Кореї, Марокко, Боснії і Герцеговини, Сербії, Казахстану, Росії та Білорусії стали активними учасниками низки спланованих робочих сесій на тему «KA107 Erasmus+ International Credit Mobility: Internationalizing Higher Education Institutions beyond the European borders”. Програма тижня мобільності складалась із презентацій приймаючого та партнерських університетів, зустрічей із адміністрацією, керівником та представниками міжнародного офісу, участі у круглих столах та тренінгах де обговорювались окремі проблемні питання співпраці в рамках міжнародних програм обмінів.

Учасники тижня кредитної мобільності відвідали навчальні корпуси, факультети, дослідні центри, бібліотеку та науковий парк найбільшого освітнього закладу Валенсії. Це дозволило ознайомитись із передовим досвідом та досягненнями партнерського університету у міжнародній діяльності, обговорити аспекти участі студентів та співробітників закладів вищої освіти у міжнародних проектах, розширити ділові контакти та окреслити плани подальшого співробітництва.

http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3672  

У період 16 - 20 травня 2022 року професор кафедри економіки та фінансів Наталія Мариненко реалізувала викладацьку мобільність у рамках ERASMUS+ PROGRAMME STAFF MOBILITY FOR TEACHING в Університеті прикладних наук в Нисі, Польща.

Під час проходження стажування проф. Наталія Мариненко провела лекції англійською мовою для студентів, ознайомилася із матеріально-технічною базою закладу, обговорила можливості розширення та поглиблення співпраці між університетами на зустрічах із керівництвом Офісу міжнародного співробітництва, а також взяла участь у 12th International Staff Training Week на тему: «Кризовий менеджмент – особисті, інституційні та глобальні аспекти».

У даному заході взяли участь понад сорок представників академічного та адміністративного персоналу, у тому числі, було презентовано 24 університети з 16 країн світу, а також проведено ряд тренінгів і дискусійних сесій, які супроводжувалися цікавими обговореннями та дали змогу учасникам здійснити обмін досвідом і різними точками зору.

https://tntu.edu.ua/?p=uk/news/4604

 

У період 9 - 13 травня 2022 року професор кафедри економіки та фінансів Ірина Крамар пройшла стажування в університеті Дунареа де Йос м. Галац (Румунія) в рамках програми академічної мобільності ERASMUS+ PROGRAMME STAFF MOBILITY FOR TEACHING.

Відповідно до програми стажування, науковиця прочитала лекції англійською мовою для студентів факультету економіки та бізнес-адміністрування.

В рамках візиту в університет-партнер відбулися також зустрічі із керівництвом міжнародного офісу, заступником декана факультету економіки та бізнес-адміністрування проф. Александром Капацана та проф. Флоріною Вірланутою.

Проф. Ірина Крамар взяла участь у воркшопі, присвяченому питанням підприємництва у сфері сільського господарства, учасниками якого були як освітяни, так і представники румунського бізнесу. Результатом участі у воркшопі стали попередні домовленості про нову базу практики для студентів Тернопільської політехніки.

В рамках стажування Ірина Крамар зустрілася із представниками університету в м. Бухарест, як нового потенційного міжнародного партнера ТНТУ. У ході зустрічі погоджено підписання угоди про взаєморозуміння та визначено напрямки подальшої співпраці.

https://tntu.edu.ua/?p=uk/news/4598