Виконання кваліфікаційних робіт магістрів зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт магістрів у 2019-2020 н.р. доступні за цим посиланням

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2020-2021 н.р. доступні за цим посиланням

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістрів і призначення наукових керівників

Наказ про затвердження тем кваліфікаційних робіт магістів і призначення наукових керівників (друга вища освіта)

 1. Аналітичне забезпечення системи управління виробничими запасами підприємства (на прикладі ...)
 2. Аналіз формування кредитного рейтингу підприємства та напрями його підвищення (на прикладі ...)
 3. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах та оптимізація їх складу (на прикладі ...)
 4. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств та шляхи вдосконалення їх формування (на прикладі ...)
 5. Впровадження нових видів банківських продуктів і послуг та їх роль у формуванні доходів банку (на прикладі ...)
 6. Впровадження системи бюджетування на підприємстві та прогнозування його грошових потоків (на прикладі ...)
 7. Депозити банку як інвестиційний ресурс економічного розвитку (на прикладі ...)
 8. Діагностика виробничоїдіяльності підприємства як інструмент фінансового управління (на прикладі …).
 9. Дослідження особливостей управління фінансами індивідуальних і сімейних приватних підприємств (на прикладі ...)
 10. Інвестиційна діяльність підприємства та вдосконалення її фінансового забезпечення (на прикладі ...)
 11. Інвестиційна діяльність страхових компаній та напрями її активізації (на прикладі ...)
 12. Індикатори фінансової стійкості підприємства як інструмент ранньої діагностики банкрутства (на прикладі ...)
 13. Інструменти реалізації корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу (на прикладі ...)
 14. Інформаційно-аналітична оцінка показників фінансової безпеки комерційного банку (на прикладі ...)
 15. Комплексний аналіз інвестиційної привабливості підприємства в контексті фінансового забезпечення його розвитку (на прикладі ...)
 16. Кредитування малого та середнього бізнесу в сучасних економічних умовах (на прикладі ...)
 17. Методи оптимізації портфеля фінансових інвестицій підприємства (на прикладі ...)
 18. Механізм діагностики фінансової діяльності підприємства для вибору стратегії його розвитку (на прикладі ...)
 19. Механізм та джерела інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства (на прикладі ...)
 20. Механізм управління активами та пасивами банку та пріоритетні напрями його вдосконалення (на прикладі ...)
 21. Моделі діагностики банкрутства підприємства: ефективне використання та шляхи удосконалення (на прикладі ...)
 22. Моделі оцінки ризику кредитного портфелю банку (на прикладі ...)
 23. Моделювання оптимальної структури фінансових активів підприємства (на прикладі ...)
 24. Оптимізація методики нарахування амортизації підприємства (на прикладі ...)
 25. Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства (на прикладі ...)
 26. Оптимізаційні технології в системі управління фінансовими ресурсами банку (на прикладі ...)
 27. Організаційно-економічні аспекти управління кредитним портфелем банку в сучасних умовах (на прикладі ...)
 28. Організація бенчмаркінгу іпотечних операцій в комерційному банку (на прикладі ...)
 29. Організація та шляхи вдосконалення фінансування інвестиційних проектів в основний капітал підприємства (на прикладі ...)
 30. Організація та шляхи вдосконалення формування і використання фінансових результатів господарської діяльності підприємства (на прикладі ...)
 31. Особливості формування та використання страхових резервів страхової компанії (на прикладі ...)
 32. Особливості формування та використання фінансових результатів діяльності страхової компанії (на прикладі ...)
 33. Оцінка ефективності  збутової та комунікаційної політики банку на ринку кредитних продуктів (на прикладі ...)
 34. Оцінка ефективності управління активами підприємства (на прикладі ...)
 35. Оцінка конкурентної позиції страхової компанії (на прикладі ...)
 36. Оцінка фінансового потенціалу відновлення платоспроможності підприємства (на прикладі ...)
 37. Оцінювання антикризової фінансової стійкості банків (на прикладі ...)
 38. Планування та розробка заходів щодо підвищення ефективності управління майном підприємства (на прикладі ...)
 39. Політика управління оборотними активами сучасного підприємства (на прикладі ...)
 40. Системний підхід до управління грошовими потоками підприємства в умовах ризиків та невизначеності (на прикладі ...)
 41. Скорингова оцінка фінансового забезпечення позичальника малого та середнього бізнесу з використанням банкінг-технологій (на прикладі ...)
 42. Стан і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування (на прикладі комерційного банку)
 43. Стан і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування (на прикладі недержавного пенсійного фонду)
 44. Стан і перспективи розвитку недержавного пенсійного страхування (на прикладі страхової компанії)
 45. Стратегічні напрями забезпечення фінансової стабільності підприємства (на прикладі ...)
 46. Сучасні методи оцінки кредитоспроможності позичальників банками (на прикладі ...)
 47. Сучасні моделі фінансового супермаркету в Україні (на прикладі ...)
 48. Сучасні підходи до управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах макроекономічної нестабільності вітчизняної економіки (на прикладі ...)
 49. Управління дебіторською заборгованістю підприємства та напрями оптимізації її структури (на прикладі ...)
 50. Управління джерелами формування фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ...)
 51. Управління капіталом страхової компанії в умовах глобалізації (на прикладі ...)
 52. Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банку як фактор забезпечення його стабільності (на прикладі ...)
 53. Управління реалізацією стратегії фінансового оздоровлення підприємства (на прикладі ...)
 54. Управління ресурсним потенціалом банку як складова забезпечення стабільності банківського сектору (на прикладі ...)
 55. Управління розробкою і фінансуванням стратегії реінжинірингу підприємства (на прикладі ...)
 56. Управління фінансово-економічною безпекою підприємства (на прикладі ...)
 57. Управління фінансовими ризиками в діяльності суб’єктів господарювання (на прикладі ...)
 58. Фінансова політика підприємства: оцінка факторів впливу та напрями підвищення ефективності (на прикладі ...)
 59. Фінансове планування в системі управління банківських установ (на прикладі ...)
 60. Фінансове планування та прогнозування банківської діяльності в сучасних умовах розвитку (на прикладі ...)
 61. Фінансове управління грошовими потоками підприємства та можливі напрями досягнення їх збалансованості (на прикладі ...)
 62. Фінансовий супермаркет як клієнтоорієнтована модель інтеграції банківського та страхового капіталу (на прикладі ...)
 63. Фінансові аспекти реструктуризації та реорганізації підприємства (на прикладі ...)
 64. Фінансово-економічна оцінка рівня розвитку підприємства з метою вибору стратегії його подальшої діяльності (на прикладі ...)
 65. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних компаній … галузі (на прикладі ...)
 66. Фінансово-економічний механізм формування витрат на підприємстві та оптимізації їх структури (на прикладі ...)
 67. Фінансування логістичної системи підприємства: моделювання сценаріїв та оцінка ефективності (на прикладі ...)
 68. Формування власного капіталу підприємства та механізм його вдосконалення (на прикладі ...)
 69. Формування і впровадження факторної моделі аналізу та оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства (на прикладі ...)
 70. Формування механізму діагностики потенціалу фінансової стійкості підприємства (на прикладі ...)
 71. Фінансовий механізм страхового захисту майна підприємства та шляхи його вдосконалення (на прикладі ...)