Комунікації із стейкхолдерами

 

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РАД РОБОТОДАВЦІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

На засіданні кафедри економіки та фінансів 20.05.2020 обговорили результати анкетування здобувачів вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» та науково-педагогічних працівників, які відповідають за зміст цієї освітньої програми і викладають на ній, проведеного відділом забезпечення якості вищої освіти у весняному семестрі 2019-2020 н. р. 

Результати анкетування здобувачів вищої освіти (2020 р.): http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000527/zvit%20opytuvannia%20NPP%20076m.pdf

Результати анкетування штатних науково-педагогічних працівників (2020 р.): http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000527/zvit%20opytuvannia%20NPP%20076m-op.pdf

Проф. Мариненко Н.Ю. доповіла про проведену роботу робочою групою з вдосконалення ОП з метою усунення зауважень та врахування пропозицій, сформульованих за результатами проходження акредитаційної експертизи в листопаді 2019 року, а також врахування потреб і пропозицій здобувачів вищої освіти, що за нею навчаються, членів Експертної ради роботодавців кафедри ЕФ зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та ін. стейкхолдерів.

Активну участь в обговоренні зазначених питань взяли запрошені на засідання випускник програми, член Експертної ради роботодавців кафедри ЕФ зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» Колісник Іван та представниця здобувачів вищої освіти, що навчаються на ОП, студентка групи ППм-51 Рудюк Ірина.  

РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РАД РОБОТОДАВЦІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Якщо освітні програми підготовки магістрів націлені на випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем професійної підготовки, здатних розв’язувати складні завдання та проблеми у відповідній галузі, то тут не обійтись без практичної компоненти, яку можна забезпечити лише у тісній співпраці університетів із роботодавцями.

Саме про це йшла мова на розширеному засіданні кафедри економіки та фінансів, в якому взяли участь давні партнери та стейкхолдери структурного підрозділу ТНТУ, члени Рад роботодавців 072 та 076 спеціальностей: віце-президент з питань регіонального розвитку Міжнародної торгової палати ІСС Ukraine, к.е.н. Тарас Демкура, директорка ТОВ “Торговий дім “Інтеграл” Ольга Колос, начальник відділу стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради Юрій Дейнека, директорка агентства ТАС life Тернопіль Наталія Яцишин, менеджер з розширення збуту ТОВ "РОМА" Іван Колісник.

Розмова стосувалася можливостей запровадження динамічних, інтегративних та інтерактивних форм навчання, адаптованих до теперішніх викликів і зорієнтованих на сучасні вимоги ринку праці та потреби учасників освітнього процесу.