Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" першого (бакалаврського) рівня