Виконання кваліфікаційних робіт з ОПП«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт магістрів у 2019-2020 н.р. доступні за цим посиланням

Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт магістрів у 2020-2021 н.р. доступні за цим посиланням

Наказ про затвердження тем кваліфікаціійних робіт магістрів і призначення наукових керівників

 

Рекомендована тематика кваліфікаційних робіт магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 1.  Аналіз ефективності використання інноваційних технологій у роботі підприємства (на прикладі….)
 2. Венчурне фінансування інноваційної діяльності малого підприємництва (на прикладі….)
 3. Використання інструментів фондового ринку для підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства (на прикладі…)
 4. Використання соціальних мереж для просування товарів та послуг (на прикладі….)
 5. Використання технологій розумних міст для підтримки розвитку підприємства (на прикладі….)
 6. Дослідження кон’юнктури регіонального споживчого ринку та її вплив на діяльність торговельного підприємства (на прикладі )
 7. Дослідження просування нової марки товару на український ринок (на прикладі…)
 8. Дослідження франчайзингу з точки зору теорії принципала-агента (на прикладі….)
 9. Економічне обґрунтування розробки логістичної системи в сфері матеріально-технічного забезпечення підприємницької діяльності (на прикладі….)
 10. Застосування інструментів інтерактивного навчання для розвитку персоналу торговельного підприємства (на прикладі….)
 11. Зелений туризм як вид підприємництва у сільській місцевості (на прикладі….)
 12. Індустріальні парки як інструмент відновлення промислових потужностей релокованого підприємства (на прикладі….)
 13. Інноваційне підприємництво: сутність, механізм функціонування та форми розвитку (на прикладі….)
 14. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті розвитку підприємництва об’єднаних територіальних громад (на прикладі….)
 15. Механізм державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності та напрями його вдосконалення (на прикладі… )
 16. Механізм підвищення рівня ефективності операційної діяльності  торговельного підприємства (на прикладі …);
 17. Міжнародна торгівля: виклики та можливості для підприємства (на прикладі….)
 18. Міжнародний лістинг як джерело фінансування суб’єктів вітчизняного бізнес-середовища (на прикладі….)
 19. Місцеве господарство та бізнес: сучасні форми взаємодії (на прикладі….)
 20. Моделі формування стратегічного партнерства як спосіб досягнення конкурентних переваг суб’єктів підприємництва (на прикладі….)
 21. Моделювання системи ціноутворення та механізм її реалізації на підприємствах малого та середнього бізнесу (на прикладі …)
 22. Обґрунтування доцільності використання аутсорсингу на підприємстві (на прикладі….)
 23. Обґрунтування проєкту застосування цифрових технологій для удосконалення підприємницької діяльності (на прикладі….)
 24. Обґрунтування стратегії розвитку релокованого суб’єкта підприємництва в умовах воєнного стану (на прикладі….)
 25. Обґрунтування фінансової стратегії розвитку підприємства після релокації (на прикладі….)
 26. Оптимізація товарного портфелю підприємства сфери торгівлі (на прикладі….)
 27. Організаційно-економічна соціалізація підприємництва як чинник інноваційного розвитку (на прикладі….)
 28. Особливості кооперації суб’єктів підприємництва в умовах війни (на прикладі….)
 29. Особливості організації віддаленої роботи та її вплив на результати діяльності підприємницьких структур (на прикладі….)
 30. Особливості реалізації цінової політики та цінових стратегій у малому і середньому підприємництві (на прикладі….)
 31. Особливості управління бізнесом в умовах війни (на прикладі….)
 32. Особливості формування та використання фінансових ресурсів релокованого підприємства (на прикладі….)
 33. Особливості  розвитку електронної комерції в сфері малого і середнього підприємництва (на прикладі….)
 34. Оцінка вартості бізнесу та обґрунтування заходів щодо перспектив її зростання (на прикладі…)
 35. Оцінка впливу ринкової кон’юнктури на розвиток підприємств торгівлі (на прикладі….)
 36. Оцінка ефективності використання інструментів CRM для підтримки продажів товарів та послуг (на прикладі….)
 37. Оцінка ефективності діяльності мережевих торгівельних підприємств (на прикладі….)
 38. Оцінка методів ведення бізнесу в Інтернеті (на прикладі….)
 39. Оцінка практики ведення соціально відповідального бізнесу на вітчизняних підприємствах (на прикладі….)
 40. Релокований бізнес: особливості функціонування та умови підтримки (на прикладі….)
 41. Ризик-менеджмент при здійсненні торговельних стратегій на біржовому ринку (на прикладі…)
 42. Розвиток бізнес-екосистем у підприємництві: виклики та можливості (на прикладі….)
 43. Розробка антикризової стратегії діяльності підприємства в умовах воєнного стану (на прикладі …).
 44. Розробка комплексної програми заходів щодо підвищення рівня економічної стійкості підприємства в умовах війни (на прикладі….)
 45. Розробка напрямів оптимізації кредитної політики підприємства (на прикладі….)
 46. Розробка стратегій розвитку в електронній комерції: виклики та можливості (на прикладі….)
 47. Розробка та обґрунтування проєкту виходу підприємства на зовнішні ринки (на прикладі….)
 48. Соціальні інвестиції в діяльності підприємства (на прикладі….)
 49. Сучасні інформаційні технології ведення бізнесу (на прикладі….)
 50. Сучасні підходи до формування асортименту товарів і організації продаж у сфері роздрібної торгівлі (на прикладі….)
 51. Сучасні підходи до формування інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі….)
 52. Сучасні підходи та методи реалізації товарів і послуг суб’єктами мікропідприємництва (на прикладі….)
 53. Технологічне підприємництво у електронній комерції (на прикладі….)
 54. Удосконалення концепції управління ризиками підприємства в умовах воєнного стану (на прикладі …)
 55. Удосконалення програми соціальної відповідальності суб’єкта підприємництва в процесі здійснення діяльності (на прикладі….)
 56. Удосконалення системи надання послуг та їх вплив на результати діяльності підприємства (на прикладі …)
 57. Удосконалення торговельної діяльності підприємств у сфері сервісного обслуговування населення (на прикладі…)
 58. Удосконалення управління операційним та фінансовим циклами в контексті сталого розвитку підприємства (на прикладі…)
 59. Управління нематеріальними активами підприємства в сучасних умовах (на прикладі….)
 60. Управління якістю здійснення виробничих процесів в підприємницькій діяльності (на прикладі….)
 61. Упровадження інноваційних технологій управління торговельним підприємством (на прикладі….)
 62. Фінансове забезпечення розвитку торговельного підприємства (на прикладі….)
 63. Формування системи антикризового управління торговельним підприємством (на прикладі….)
 64. Формування стратегічного партнерства як спосіб підтримки бізнесу в умовах війни (на прикладі….)
 65. Формування та забезпечення ефективності використання брендингу на підприємстві (на прикладі….)