Напрями наукової діяльності

Викладачі кафедри економіки та фінансів здійснюють наукові дослідження в межах кафедральної науково-дослідної роботи №  ВК 62-17 на тему: «Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем».

Викладачі  кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту дисертацій, експертами Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ЗВО та наукових установах, що належать до сфери управління МОН (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства») та займаються іншою науковою роботою.

Щорічно працівники кафедри організовують та проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах».