Напрями наукової діяльності

Викладачі  кафедри є членами спеціалізованих рад по захисту дисертацій, експертами Експертної Ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ЗВО та наукових установах, що належать до сфери управління МОН (секція «Економічні перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства») та займаються іншою науковою роботою.

У 2014-2017 рр. кафедрою ЕФ здійснювалося виконання прикладного дослідження на тему "Розробка теоретичних та методичних положень стратегії активізації конкурентного потенціалу національної економіки " (№0114U001310, ВК 46-14).

У 2018-2020 рр. кафедрою ЕФ здійснювалося виконання прикладного дослідження на тему "Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем " (№0118U003481, ВК 62-18).

Щорічно працівники кафедри організовують та проводять Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах».

На кафедрі успішно функціонує студентський науковий гурток! Студентський науковий гурток «Люмос» спрямований на дослідження актуальних питань підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, фінансів, банківської справи та страхування.