Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (другий магістерський рівень)

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

д.е.н., проф. Мариненко Н.Ю.

Тел. +380962251737

E-mail: marynenko_n@tntu.edu.ua

            n_marynenko@ukr.net

 

Освітньо-професійна програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другогого (магістерського) рівня вищої освіти  галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2017 (вступ у 2018 р.)

Освітня програма "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другогого (магістерського) рівня вищої освіти  галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2019

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (вступ 2020 р.)

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (вступ 2021 р.)

ЗВІТ за результатами проведеного опитування випускників другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчалися за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо якості даної програми за 2019-2020 н.р.

ЗВІТ за результатами проведеного опитування здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» щодо рівня їх задоволеності якістю даної освітньої програми та освітнього процесу в ТНТУ за 2019-2020 н.р.

ЗВІТ за результатами проведеного опитування штатних науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також викладають на цій програмі за 2019-2020 н.р.

План заходів щодо врахування зауважень та рекомендацій експертної групи та ГЕР за результатами акредитаційної експертизи для забезпечення якості освітнього процесу за спеціальною програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Пропозиції* щодо вдосконалення освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (у редакції 2020 року), подані у результаті громадських обговорень її проєкту

Звіт по виконанню плану заходів щодо врахування зауважень та рекомендацій експертної групи та ГЕР за результатами акредитаційної експертизи для забезпечення якості освітнього процесу за спеціальною програмою "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»