Міжнародна практика студентів

ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТНТУ

У продовження розвитку концепції ТНТУ ім. Івана Пулюя щодо використання кластерного підходу для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців та на основі укладеної Угоди про співпрацю між нашим університетом і Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ, започатковано проведення літньої школи для студентів, яка включає курс мовної підготовки (вивчення польської мови обсягом 120 год. із отриманням відповідного сертифікату) та проходження фахових виробничих практик у сфері послуг та на підприємствах Польщі.

Координаторами пілотного проекту призначено завідувача кафедри економіки та фінансів д.е.н., проф. О.В. Панухник, асистента кафедри економіки та фінансів к.е.н. Н.В. Бажанову та заступника директора Гусятинського коледжу ТНТУ к.т.н. В.З. Гудя.

У проекті взяли участь студенти факультету ФХВ (декан к.т.н., доц. Лещук Р.Я.), ФПД (декан к.е.н., доц. Ціх Г.В.), а також студенти Гусятинського коледжу ТНТУ (директор Зеленський К.В.).

Під час візиту у Вищу школу інженерії та економіки, професором О.В. Панухник обговорено з ректором проф. Станіславом Шишко напрямки майбутньої співпраці між навчальними закладами.

В основу перспектив співпраці покладено модель підготовки майбутніх фахівців «школа-коледж-внз-компанія», коли профорієнтаційна робота та мовна підготовка починаються ще з шкільної лави, а завершуються реалізацією «сендвіч-програм» та програм здобуття другої вищої освіти й одночасно включають проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі.

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ МОВНОЇ ШКОЛИ ТА ФАХОВИХ ПРАКТИК У М. СЛУПСЬКУ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Твердження про те, що завдання академічної школи — надавати студентам освітню послугу, а не готувати їх до роботи, застаріло. Сьогодні немає потреби доводити тезу про те, що система освіти суспільства має відповідати його стратегічним завданням. Майбутні очікування щодо входження України до європейської спільноти та перспективи подальшого вектору економічних реформ вже завтра будуть потребувати високо професійно підготовленого фахівця, готового працювати у європейському просторі, обізнаного із законами, нормами і правилами ведення європейського бізнесу, спроможного негайно реагувати на виклики як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ. Пілотний проект мовної школи та фахових практик у м. Слупську (Республіка Польща) для студентів ТНТУ та Гусятинського коледжу ТНТУ став стартом для вирішення вищезазначених питань. Студенти університету та Гусятинського коледжу ТНТУ отримали сертифікати на рівень знання польської мови та здобули непростий досвід практичної підготовки у бізнес-структурах сфери послуг Балтійського узбережжя.

Координатор проекту д.е.н., професор Панухник О.В., координатор практик к.е.н., асистент Бажанова Н.В. та к.е.н., доц. Фроленко Р.В. провели наступний раунд переговорів з керівництвом Вищої школи інженерії та економіки у м. Слупськ щодо подальших напрямків розвитку мобільності як студентів, так і викладачів університету. Майбутній етап співпраці передбачає для студентів реалізацію «сендвіч-програм» та програм подвійних дипломів і одночасно включає проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі, а для викладачів — підвищення кваліфікації через проходження педагогічного стажування та участь у мовних курсах. Подальша співпраця з науково-дослідними закладами, громадськими організаціями і спільнотами окреслює напрямки налагодження партнерства у науковій та інноваційній сферах.

Студенти кафедри економіки та фінансів проходили літню практику у Литовській Республіці, м. Таураге

Під час літніх канікул 105 студентів університету проходили літню практику за кордоном – на підприємствах Польщі, Німеччині, Швейцарії та Литви.

Зокрема, з них 2-оє студентів, що навчаються на кафедрі економіки та фінансів за спеціальністю «Економіка підприємства», протягом двох місяців проходили літню практику в компанії «Автозеруона» у м. Таураге Литовської Республіки. Базою практики був парк розваг «Tauru-paurkaus». Основним завданням практикантів було стежити за роботою атракціонних механізмів та машин. Після закінчення роботи студенти мали можливість безкоштовно випробувати усі атракціони.

Під час проходження практики студенти змогли зануритись у  життя успішного європейського підприємства, ознайомитись з особливостями його функціонування та менеджменту. За практикантами було закріплено керівника, який їм допомагав під час роботи.

Студенти також відвідали історичні та пам’ятні місця цієї країни і побували на узбережжі Балтійського моря.

Варто резюмувати, що практика за кордоном – це, перш за все, отримання неоціненого практичного досвіду роботи в іноземній компанії, корисні навички ділової та міжособистісної комунікації, можливість критично порівняти й оцінити умови життя та роботи в різних країнах світу.