Міжнародна практика студентів

2023 рік

ЗИМОВА ПРАКТИКА У ПАНОРАМІ МОРСЬКІЙ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

У весняному семестрі 2022-2023 н.р. зимову практику 2023 у Панорамі Морській (Республіка Польща) проходить студентка групи ПФ-11 Софія ТИМОШИК.

 

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ПЕРШОГО ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ МОВНОЇ ШКОЛИ ТА ФАХОВИХ ПРАКТИК У М. СЛУПСЬКУ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

Твердження про те, що завдання академічної школи – надавати студентам освітню послугу, а не готувати їх до роботи, застаріло. Сьогодні немає потреби доводити тезу про те, що система освіти суспільства має відповідати його стратегічним завданням. Майбутні очікування щодо входження України до європейської спільноти та перспективи подальшого вектору економічних реформ вже завтра будуть потребувати високо професійно підготовленого фахівця, готового працювати у європейському просторі, обізнаного із законами, нормами і правилами ведення європейського бізнесу, спроможного негайно реагувати на виклики як внутрішнього, так і зовнішнього середовищ. Пілотний проект мовної школи та фахових практик у м. Слупську (Республіка Польща) для студентів ТНТУ та Гусятинського коледжу ТНТУ став стартом для вирішення вищезазначених питань. Студенти університету та Гусятинського коледжу ТНТУ отримали сертифікати на рівень знання польської мови та здобули непростий досвід практичної підготовки у бізнес-структурах сфери послуг Балтійського узбережжя.

Координатор проекту д.е.н., професор Олена ПАНУХНИК, координатор практик к.е.н., асистент Наталія БАЖАНОВА та к.е.н., доц. Роман ФРОЛЕНКО провели наступний раунд переговорів з керівництвом Вищої школи інженерії та економіки у м. Слупськ щодо подальших напрямків розвитку мобільності як студентів, так і викладачів університету. Майбутній етап співпраці передбачає для студентів реалізацію «сендвіч-програм» та програм подвійних дипломів і одночасно включає проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі, а для викладачів – підвищення кваліфікації через проходження педагогічного стажування та участь у мовних курсах. Подальша співпраця з науково-дослідними закладами, громадськими організаціями і спільнотами окреслює напрямки налагодження партнерства у науковій та інноваційній сферах.

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/pidvedeno-pidsumki-pershogo-pilotnogo-pr...

 

ЛІТНЯ ПРАКТИКА У М. ТАУРАГЕ (ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА)

Студенти кафедри економіки та фінансів проходили літню практику у Литовській Республіці, м. Таураге.

Під час літніх канікул 105 студентів університету проходили літню практику за кордоном – на підприємствах Польщі, Німеччині, Швейцарії та Литви.

Зокрема, з них 2-оє студентів (прізвища?), що навчаються на кафедрі економіки та фінансів за спеціальністю «Економіка підприємства», протягом двох місяців проходили літню практику в компанії «Автозеруона» у м. Таураге Литовської Республіки. Базою практики був парк розваг «Tauru-paurkaus». Основним завданням практикантів було стежити за роботою атракціонних механізмів та машин. Після закінчення роботи студенти мали можливість безкоштовно випробувати усі атракціони.

Під час проходження практики студенти змогли зануритись у  життя успішного європейського підприємства, ознайомитись з особливостями його функціонування та менеджменту. За практикантами було закріплено керівника, який їм допомагав під час роботи.

Студенти також відвідали історичні та пам’ятні місця цієї країни і побували на узбережжі Балтійського моря.

Варто резюмувати, що практика за кордоном – це, перш за все, отримання неоціненого практичного досвіду роботи в іноземній компанії, корисні навички ділової та міжособистісної комунікації, можливість критично порівняти й оцінити умови життя та роботи в різних країнах світу.

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/studenty-kafedry-ekonomiky-ta-finansiv-p...

 

ЛІТНЯ ШКОЛА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТНТУ

На основі укладеної Угоди про співпрацю між нашим університетом і Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ, започатковано проведення літньої школи для студентів, яка включає курс мовної підготовки (вивчення польської мови обсягом 120 год. із отриманням відповідного сертифікату) та проходження фахових виробничих практик у сфері послуг та на підприємствах Польщі.

Координаторами пілотного проекту призначено завідувача кафедри економіки та фінансів д.е.н., проф. Олену ПАНУХНИК, асистента кафедри економіки та фінансів к.е.н. Наталію БАЖАНОВУ та заступника директора Гусятинського коледжу ТНТУ к.т.н. В. ГУДЯ.

У проекті взяли участь студенти факультету ФХВ (декан к.т.н., доц. Роман ЛЕЩУК), ФПД (декан к.е.н., доц. Галина ЦІХ), а також студенти Гусятинського коледжу ТНТУ (директор Костянтин ЗЕЛЕНСЬКИЙ).

Під час візиту у Вищу школу інженерії та економіки, професором Оленою ПАНУХНИК обговорено з ректором проф. Станіславом ШИШКО напрямки майбутньої співпраці між навчальними закладами.