Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" (другий магістерський рівень)

ГАРАНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

к.е.н., доцент Тимошик Наталія Степанівна

телефон: +380504371834

e-mail: nata_like@ukr.net

 

Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування" другогого (магістерського) рівня вищої освіти  галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 2019

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА«Фінанси, банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування, 2019

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи тастрахування, 2021

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи тастрахування, 2022

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК НА ОПП «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» Другого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Кваліфікація: Магістр з фінансів, банківської справи тастрахування, 2022