Заходи, конференції, форуми

НАУКОВЦІ ТНТУ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

15 – 16 червня 2015 року завідувач кафедри економіки та фінансів професор О.В. Панухник та доцент кафедри економіки та фінансів Н.І. Константюк прийняли участь у роботі міжнародної конференції «Управління регіональним та локальним розвитком: детермінанти розвитку на 2014-2010 роки» («Management of regional and local development: determinants of development in the programming 2014-2020»). Даний захід відбувався в Опольській політехніці (Республіка Польща) та зібрав відомих учених, дослідників, представників органів влади не лише з Польщі, а й Німеччини, Італії, України та Шотландії.

На пленарному засіданні конференції у своїй доповіді «Нова регіональна структурна політика України в умовах інтеграції до ЄС» («New regional structural policy of Ukraine in terms of eu integration») О. В. Панухник зазначила, що визначені механізми регіональної політики ЄС та проведений аналіз стану економіки регіонів України дозволили виявити більшість недоліків і проблем регіонального розвитку України. Дані розробки проф. О. В. Панухник сьогодні знайшли своє застосування при формуванні Стратегії соціально-економічного розвитку Тернопільської області до 2020 року.

З конструктивною доповіддю на тему «Вища освіта як детермінанта сталого економічного розвитку України: фінансові аспекти» («Higher education as a determinant of sustainable economic development of Ukraine: financial aspects») виступила доц. Н.І. Константюк.

Учасники конференції працювали у чотирьох панельних секціях, на яких панувала атмосфера невимушеного спілкування. Цікаві та змістовні виступи викликали низку питань аудиторії та спонукали до дискусії.

 

МІЖНАРОДНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРУМ В ОДЕСІ

7 вересня 2015 року в м.Одеса розпочав роботу Міжнародний інноваційний форум. Наш університет на міжнародному зібранні представила завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник Олена Віталіївна.

Співорганізаторами цьогорічного Міжнародного інноваційного форуму є Національна академія наук України, Міністерство освіти і науки України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва, Одеський національний політехнічний університет та Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень.

В рамках роботи форуму 7 – 11 вересня 2015 року відбулася XX ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки».

У роботі конференції взяли участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, обласних та місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн. Учасники мали нагоду ознайомитися з цікавими доповідями, обмінятися думками, налагодити нові контакти та знайомства.

Професор Панухник О.В. представила доповідь «Роль університетів у кластері “ОСВІТА-БІЗНЕС-ВЛАДА”: можливості забезпечення території фахівцями європейського рівня для розвитку регіональної інноваційної інфраструктури».

Міжнародний інноваційний форум завершить роботу 30 вересня 2015 року.

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу»

Тернопільщина — край, багатий природною красою та історичною спадщиною, де збереглося близько 4000 пам’яток історії та культури. Більше третини всіх українських замків та їх руїн зосереджені саме у нашому регіоні.

Тернопільська область, маючи вигідне геополітичне розташування, володіючи чисельними історичними та культурними цінностями, унікальними рекреаційними ресурсами, може досягнути значного економічного ефекту в туристичному бізнесі. Туризм визнано одним із пріоритетних напрямків розвитку культури й економіки Тернопільської області. І це корелює зі світовими тенденціями, які свідчать, що туристична сфера формується як одна з найперспективніших індустрій ХХІ століття.

Саме завдяки цим фактам, 15 – 17 жовтня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», організаторами якої виступили Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради, Національний заповідник «Замки Тернопілля» та інші установи.

Особливістю даного заходу було його проведення безпосередньо у найвизначніших історичних пам’ятках Тернопільської області — Вишнівецькому палаці (смт. Вишнівець) та Збаразькому замку (м. Збараж), а також у місті Тернополі.

Близько 100 учасників із різних міст України прийняло участь у цьому поважному зібранні. Проблематика конференції зацікавила як науковців, так і представників органів державного управління і місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Не залишилися осторонь наші закордонні колеги з Польщі, Литви, Грузії.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися Голова Тернопільської облдержадміністрації С.С. Барна, ректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., професор П.В. Ясній, Консул Республіки Польща в м. Луцьк Марек Запур, завідувач відділом Таурагського повіту Департаменту регіонального розвитку при Міністерстві внутрішніх справ (Литва), член Таурагського Товариства друзів Тернополя (Литва), голова литовської делегації Бічкус Відас.

Пленарне засідання вирізнялося конструктивними, ґрунтовними, різноплановими доповідями, своє бачення стосовно піднятих проблем висловили фахівці різних галузей науки і сфер діяльності.

Широкий спектр піднятої проблематики дозволив продовжити змістовну дискусію на засіданнях секцій конференції.

Гості Тернопілля мали змогу ознайомитися з багатьма визначними місцями нашої області, здійснити незабутні екскурсійні подорожі.

У цілому, на конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали низку питань аудиторії та спонукали до дискусії.

Беззаперечно, цей захід стане однією з найцікавіших подій 2015 року в нашому регіоні. Високий фаховий і представницький рівень учасників міжнародної науково-практичної конференції дав можливість виробити пропозиції та рекомендації, які сприятимуть згуртуванню зусиль у дослідженні широкого кола актуальних питань теорії і практики формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу, будуть дієвим поштовхом для втілення нових, цікавих ідей та задумів у контексті реалізації основних положень Стратегії розвитку туризму на Тернопільщині.

Наукова конференція набула широкого резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах.

 

Студентка ФЕМ взяла участь у конференції Балтійської програми університетів

З 20 по 24 квітня 2016 року студентка групи ПФм-41 спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» факультету економіки та менеджменту Валентина Колосівська (науковий керівник — к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Т.М.Винник) взяла участь у міжнародній студентській конференції «Сталий розвиток громади», яка відбулася в м. Ратнєкі (Латвія). Організатор конференції — Балтійська програма університетів.

Валентина Колосівська разом з іншими студентами з України презентувала туристичний потенціал нашої країни, зокрема Тернопільщини, закцентувавши увагу на потребі збереження природної та культурної спадщини. Лейтмотивом виступу був розвиток сталого туризму — екологічно нешкідливому туризму в довготривалій перспективі, економічно доцільному та соціально рівному для місцевих громад.

Свої ідеї та напрацювання щодо сталого розвитку представили студенти з Німеччини, Естонії, Білорусі, Фінляндії, Латвії, Польщі та Росії. Крім того програма конференції була насичена лекціями, семінарами та воркшопами.

Нагадаємо, що з 2011 року ТНТУ ім.І.Пулюя приєднався до мережі Балтійської університетської програми BUP та уклав договір з Університетом Уппсала. Балтійська університетська програма заснована в 1991 році як міжуніверситетська програма та є мережею, до якої входить понад 230 університетів та науково-освітніх закладів вищої освіти Балтійського басейну із 14 європейських країн. Діяльність програми координується Центром сталого розвитку Університету Уппсала (Швеція). Основними напрямками програми є питання сталого розвитку, охорони довкілля та демократії в регіоні Балтійського моря. Університети-учасники (центри) представляють країни, які знаходяться в басейні Балтійського моря або за його межами, у тому числі Україна, Білорусь, Німеччина, Кіпр, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Росія, Словаччина, Фінляндія, Чеська Республіка, Швеція, Естонія.

 

II міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

29-30 квітня 2018 р. кафедра економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя  успішно провела II міжнародну науково-практичну конференцію «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах».

Широкий спектр запропонованої до обговорення проблематики дозволив долучитися до очної та дистанційної участі зацікавленим представникам понад 12 університетів України та Польщі, органів державної влади, місцевого самоврядування, відомих підприємств Тернопільської області.

На конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали зацікавленість аудиторії та спонукали до дискусії. Поряд з поважними учасниками конференції, активну участь у заході брали студенти та аспіранти кафедри економіки та фінансів.

 

Розвиток партнерств між бізнесом та університетами в контексті реалізації європейських проектів у м. Тернополі: погляд представників польських інституцій

20 – 21 вересня 2018 р. у Тернополі з робочим візитом перебувала делегація з Республіки Польща. До складу делегації увійшли радник міністра Міністерства інфраструктури та розвитку (департамент програм допомоги), консультант міністра Міністерства економічного розвитку Кшиштоф Сівек, керівник підрозділу Міністерства інфраструктури та розвитку (департамент проектів допомоги) Мацей Аулак, головний спеціаліст департаменту економічного розвитку Польської агенції інформації та іноземних інвестицій Марцін Булінський, керівник аналітичного центру з обслуговування інвесторів та співпраці з бізнес-структурами мерії міста Битом Мацей Бжезіна, заступник директора департаменту економіки та сприяння розвитку Польської агенції з розвитку підприємництва Даріуш Войтажек, менеджер з розробки проектів Кілеського технологічного парку Джоанна Рудавська.

У Тернопільській міській раді відбулась зустріч польської делегації з міським головою, його заступниками, працівниками управління стратегічного розвитку міста та експертної ради при Тернопільській міській раді, яку представляла Панухник Олена Віталіївна д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Делегація прибула з метою та в рамках реалізації європейського проекту запропонувати, впровадити та провести низку заходів, успішна реалізація яких (у т.ч. в м. Тернополі) дасть змогу представникам польських бізнес-структур поділитися позитивним досвідом щодо підтримки та розвитку підприємництва, що в цілому сприятиме активізації діяльності вітчизняного бізнесу та підвищенню інвестиційної привабливості України.

Важливим моментом в ході спілкування було визначення того, що університети мають стати осередками наукової та інноваційної діяльності своїх регіонів, оскільки є носіями необхідного потенціалу. Окрім того, було обговорено найпоширеніші форми співпраці ВНЗ та компаній в Україні, основні бар’єри для налагодження партнерства та першочергові заходи для органів державного управління і місцевого самоврядування щодо створення сприятливих умов для розвитку партнерств між бізнесом та університетами.

З метою налагодження зв’язків та співпраці у Науковому парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» відбулась зустріч з представниками польської делегації. Учасники зустрічі закцентували увагу на співпраці у сфері енергоощадності та інформаційних технологій, були обговорені питання щодо можливостей укладання партнерської угоди між Науковим парком «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» та Кілеським технологічним парком.

 

Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest – 2016»

19 – 20 травня у Тернопільській області відбувся Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина Invest – 2016».

Участь у форумі взяли представники ТНТУ ім.І.Пулюя: проректор з наукової роботи д.т.н. Р.М. Рогатинський, завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н. О.В. Панухник, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва к.е.н. П.Д. Дудкін, декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії к.т.н. О.В. Мацюк, заступник декана факультету економіки та менеджменту к.е.н. Т.М. Винник, доцент кафедри економіки та фінансів к.е.н. І.Б. Маркович, асистент кафедри економіки та фінансів к.е.н Н.В.Бажанова, заступник завідувача кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту к.т.н. М.М. Зінь, начальник відділу міжнародних зв’язків к.т.н. В.В. Лазарюк, директор Навчально-наукового центру перспективних технологій (ННЦПТ) Г.П. Химич, начальник відділу ННЦПТ С.І. Нагаченко, провідний інженер ННЦПТ О.П. Колісник та ін.

У контексті ділового спілкування на території Збаразького замку відбувались панельні дискусії за напрямами:

 1. Туризм — перспективи розвитку;
 2. Агропромисловий комплекс: нові можливості;
 3. Економічно спроможні громади — сильна Тернопільщина: час реформ;
 4. Платформа для ділового спілкування: стратегічні інвестиційні проекти Тернопільщини;
 5. Енергоефективність та альтернативні види енергії;
 6. Бізнес та влада: партнерство заради процвітання;
 7. Шляхи створення успішного бізнес-середовища Тернопільщини.

Наші науковці взяли активну участь у представленні та обговоренні власних наукових розробок з адаптацією для смт. Вишнівець та територіальної громади.

На панельній дискусії «Економічно спроможні громади — сильна Тернопільщина: час реформ»:

 • д.е.н., проф. О.В. Панухник презентувала Концепцію та Стратегію розвитку мікрорегіону Вишнівець, тема доповіді «Векторизація розвитку територіальних громад у рамках процесу децентралізації» (презентаційні матеріали доповіді http://tntu.edu.ua/storage/news/00002650/InvestForum_2016__1.pdf);
 • д.т.н., проф. В.В. Пасічник (Львівська політехніка) та к.т.н., доц. О.В. Мацюк презентували розробку сегменту Smart Sity, тема доповіді «Тернопіль. Від розумного міста до розумного соціополісу — системна конвергенція на базі інформаційно та соціально-комунікаційних технологій».

На панельній дискусії «Енергоефективність та альтернативні види енергії» директор ННЦПТ Г.П. Химич та к.т.н., доц. М.М. Зінь представили проектні пропозиції з техніко-економічним обґрунтуванням із створення автономного енергетичного комплексу електростанцій на основі альтернативних джерел енергії (сонце, вітер, вода, біомаса) у смт. Вишнівець, тема доповіді «Енерегоефективний Вишнівець на основі альтернативних джерел енергії».

 

 

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ ПЕРШОГО РЕГІОНАЛЬНОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ “УКРАЇНА – КРАЇНА ПІДПРИЄМЦІВ”

14 грудня 2016 р. у Тернополі відбувся перший регіональний бізнес-форум “Україна – країна підприємців”, у якому взяли участь понад 200 молодих підприємців і тих, хто планує відкрити власну справу.

Для кафедри економіки та фінансів даний захід став особливо важливим, адже  у цьому структурному підрозділі університету готують фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Саме тому, разом з к.е.н., асистентом кафедри економіки та фінансів Бажановою Наталею Володимирівною студенти групи ПФ-41 Дзендзель Соломія, Сеньків Марія, Зелінська Юлія, Сеник Мар’яна, незважаючи на напружений графік екзаменів та заліків, були залучені до участі та з великим інтересом прослухали виступи представників органів влади, громадських організацій, історії успіху молодих українських підприємців. Крім того, викладачі та студенти мали змогу почути з перших вуст практиків корисні інструменти та поради, необхідні для спрощення процедури ведення підприємницької діяльності, індивідуальні консультації від спеціалістів з реєстрації підприємств, фахівців з бухгалтерського обліку та фіскальної сфери, юридичного супроводу діяльності, франчайзингу, електронної комерції тощо.
Залучаючи своїх студентів до таких заходів, кафедра економіки та фінансів прагне показати реальні можливості й перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи та продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу у майбутньому.

У цілому, регіональний бізнес-форум, підсумовуючи результати своєї роботи, окреслив наступні задачі для ВНЗ:

 • ВНЗ повинні переорієнтуватися на надання практичних навичок та активне залучення бізнесу для їх передачі;
 • необхідно залучати бізнес на ранніх стадіях проведення досліджень;
 • переходити до бізнес-моделі розвитку як сервісної установи;
 • передбачити необхідною умовою розвитку викладача проходження стажувань на підприємствах відповідної галузі;
 • здійснювати аналіз та врахування тенденцій розвитку галузі у навчальних програмах;
 • програми навчання у ВНЗ необхідно орієнтувати на досягнення позитивних показників для бізнесу, зокрема, скорочення часу на адаптацію молодих фахівців;
 • університети повинні виступати провідниками у реалізації студентами бізнес-ідей;
 • активно використовувати можливості онлайн-освіти для удосконалення та підвищення ефективності навчального процесу.

 

 

Участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина INVEST – 2017»

25 травня проректором по науковій роботі професором Рогатинським Романом Михайловичем та викладачі кафедри економіки та фінансів  взяли участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина INVEST – 2017».

Під час Форуму учасники могли обмінятись успішними практиками, методиками та інструментами як для залучення інвестицій, так і для ведення бізнесу. У Форумі взяли участь заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Михайло Тітарчук, голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков, керівництво області та міста. Також присутні представники районів Тернопільщини, бізнес-істеблішмент області, експерти, науковці, представники міжнародних інституцій та дипломати.

З доповідями виступили провідні експерти-практики, аналітики, успішні підприємці, представники консалтингових компаній, банківських установ, міжнародних інституцій.

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ УСПІШНО ПРОВЕЛА І МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ «КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА ОЧИМА МОЛОДІ»

30-31 березня 2018 року кафедра економіки та фінансів зібрала молодь міста Тернополя, Тернопільської області та інших міст України на
І Міжнародний студентський науковий форум «Креативна економіка очима молоді», ставлячи за мету допомогти українській молоді стати творцями кращої економічної та соціальної реальності, об’єднати їх енергію навколо ідей поступального розвитку нашої країни.

До розмови були запрошені зарубіжні колеги з університетів Польщі, представники влади, бізнесу, громадськості нашого міста.

Близько 100 учасників жваво обговорювали найсучасніші тенденції розвитку економічного простору як України, так і світу. Більшість з присутніх мали можливість висловити свої думки при написанні наукової роботи та отримати збірник з першою у житті публікацією.

Цікаві доповіді, тренінги, ділові ігри, підготовлені викладачами кафедри економіки та фінансів справили незабутнє враження на всіх присутніх.

Екскурсія Тернополем та його підземеллями стала нагодою долучитися до пізнання історії та сьогодення нашого чудового міста.

Організаційний комітет висловлює особливу подяку керівництву університету, представникам органів державної влади, а також, Тернопільській міській раді та Агрохолдингу “Мрія”  за підтримку та надання спонсорської допомоги в організації заходу!!!

 

 

II міжнародна науково-практична конференція «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах»

29-30 квітня 2018 р. кафедра економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя  успішно провела II міжнародну науково-практичну конференцію «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах».

Широкий спектр запропонованої до обговорення проблематики дозволив долучитися до очної та дистанційної участі зацікавленим представникам понад 12 університетів України та Польщі, органів державної влади, місцевого самоврядування, відомих підприємств Тернопільської області.

На конференції панувала атмосфера невимушеного спілкування, цікаві та змістовні виступи доповідачів викликали зацікавленість аудиторії та спонукали до дискусії. Поряд з поважними учасниками конференції, активну участь у заході брали студенти та аспіранти кафедри економіки та фінансів.

Організаційний комітет висловлює особливу подяку керівництву університету, представникам органів державної влади, а також, Тернопільській міській раді та Агрохолдингу “Мрія”  за підтримку та надання спонсорської допомоги та підтримку в організації заходу!!!

Наукова конференція набула резонансу у засобах масової інформації та на інтернет-сайтах, сьогодні її результати жваво обговорюють у соцмережах ( https://www.facebook.com/weizpo/photos/pcb.1655234687857622/1655223501192074/?type=3&theater ).

 

Кафедра економіки та фінансів успішно провела ІI Міжнародний студентський науковий форум «Креативна економіка очима молоді»

4 квітня II Міжнародний студентський форум «Креативна економіка очима молоді» проведено! Як і задумувалось: креативно та максимально захоплююче.

Голова програмного комітету — Рогатинський Р.М., проректор з наукової роботи ТНТУ ім. І. Пулюя, д.т.н., професор.

Голова організаційного комітету — Панухник О.В., завідувач кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя, д.е.н., професор.

Завдяки організаторам — кафедрі економіки та фінансів, гостям та учасникам, форум став унікальною можливістю отримати безліч знань та навичок не лише в процесі підготовки до події, але й безпосередньо на самій зустрічі. Метою заходу організатори поставили допомогти талановитій українській молоді стати архітекторами кращої економічної та соціальної реальності, показати можливості, приклади та шляхи успішної самореалізації в Україні, об’єднати їх енергію навколо ідей створення креативної економіки через успіх кожного.

Учасниками форуму стало близько 150 осіб, з яких, окрім студентів ТНТУ ім. І. Пулюя, були гості з Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», Галицького коледжу ім. В. Чорновола, Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу, Технічного коледжу ТНТУ, Гусятинського коледжу ТНТУ.

Особливою цінністю Форуму стали гості. Кожен з них — це відома особистість зі своєю історією успіху, величезним життєвим досвідом, яким вони радо ділились із молодим поколінням. Серед запрошених були представники влади, бізнесу, освіти: Леонід Бицюра – заступник міського голови міста Тернополя з питань діяльності виконавчих органів ради; Юрій Дейнека — начальник управління стратегічного розвитку Тернопільської міської ради; Тарас Демкура — Віце-президент з питань регіонального розвитку, керівник регіонального представництва у Тернопільській області Міжнародної Торгової Палати ICC Ukraine; Михайло Гросуляк — власник та ідейний натхненник мережі ресторанів «Самогонна ресторація»; Василь Кобель — керівник Тернопільського відділення ПАТ «Приватбанк»; Володимир Василевський — директор Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області; Руслан Магац — начальник проектного відділу Агенції регіонального розвитку в Тернопільській області; Григорій Химич — директор корпорації «Науковий парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля»; Михайло Тимошик — директор ТОВ «Маркетингові технології ПБС», депутат Тернопільської обласної ради; Наталія Яцишин — директор агентства «Тернопіль» страхової компанії «ТАС», тренер фінансової гри «Життєвий капітал»; Роман Шерстюк — проректор з економіки та розвитку ТНТУ ім. І. Пулюя; Галина Крамар — Вчений секретар Вченої ради ТНТУ ім. І. Пулюя.

Креативний формат заходу включав у себе не лише виступи та дослідження, учасники випробували на собі всю силу та продуктивність творчого підходу до економіки у тренінгу «Дизайн мислення» (модератори В. Василевський, Р. Магац) та у батлі бізнес-ідей «Досвід VS Завзятість» (модератор Т. Винник, заступник завідувача кафедри економіки та фінансів).

У рамках проведення Форуму конкурсантами було надіслано 32 творчі роботи (Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Полтавська державна аграрна академія; Львівський національний аграрний університет; Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя; ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі»; Технічний коледж ТНТУ, Гусятинський коледж ТНТУ та ін.).

За результатами роботи журі, у конкурсі творчих робіт переможцями першого ступеня стали: Дегтяр Вікторія, курсантка Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з роботою «Готовність національної економіки до світових цифрових технологій»; Винник Ірина, студентка ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» з роботою «Зелена економіка стратегічний пріоритет розвитку для забезпечення національної безпеки держави в найближчі десятиріччя»; Шкільник Ірина, студентка Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу з дослідженням «Цифровізація суспільства: об’єктивна реальність чи вимога часу?».

За підсумками проведення Форуму, завдяки спонсорам нагородами були відзначені переможці різних номінацій.

Всі без винятку присутні отримали сертифікати учасників, смачні призи від ТМ «Молокія», море позитивних вражень і можливість серйозно замислитись над своїм майбутнім.

 

 

 

Викладачі кафедри прийняли участь у перших в Україні міжнародних конференціях економічного спрямування з робочою англійською мовою та індексацією матеріалів міжнародною наукометричною базою даних Web of Science

Викладачі кафедри прийняли участь у перших в Україні міжнародних конференціях економічного спрямування з робочою англійською мовою та індексацією матеріалів міжнародною наукометричною базою даних Web of Science.

Учасником SMTESM 2019  (2019 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management – Khmelnytskyi, Ukraine, October 4-6, 2019), що проходила на базі Хмельницького національного університету, стала завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., проф. Панухник Олена Віталіївна у складі авторського колективу з публікацією «Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization».

На наступній міжнародній конференції MDSMES-2019 (2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System – Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 24-25, 2019), організатором якої виступив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, було представлено результати досліджень двох авторських колективів, у складі яких представники нашого університету:

«Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities» (д.е.н., проф. Панухник О.В., ст. викладач кафедри радіотехнічних систем Химич Г.П.);

«Development of Model for Assessing the Level of Multipurpose Water Use and Protection by Economic-Mathematical Modeling» (д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ТНТУ Рогатинський Р.М.; к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Гарматій Н.М.; д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Мариненко Н.Ю.)

Високий рівень організації та проведення конференцій дозволив отримати досвід участі у наукових форумах такого масштабу, сприяв розвитку наукових відносин і знаходженню партнерів для подальшої співпраці та проведення спільних наукових досліджень.

 

ІII Міжнародний студентський наукового форуму «Креативна економіка очима молоді»

Кафедра економіки та фінансів ТНТУ щиро дякує всім учасникам та спікерам за активне, цікаве та конструктивне проведення ІII Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді». Ваші слова подяки, відгуки та коментарі, які ми продовжуємо отримувати, додають нам віри та впевненості, що цей захід був вартий прикладених зусиль!

За результатами проведеного форуму переможцями стали #Олександр_Бурка#Христина_Закутій#Василина_Могильська та #Ірина_Долик. Вітаємо Вас та дякуємо за виявлений інтерес до форуму. Ваші сертифікати та подарунки вже в дорозі до адресатів!!!

 

ІІ Міжнародна конференція «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)”

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Indo-European Education Foundation Indo-European Centre TNTU, Ukraine успішно провели 7-8 листопада 2019 року ІІ Міжнародну конференцію «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)”, до якої активно долучилася Кафедра економіки та фінансів ТНТУ!
Міжнародна конференція BRCDGV 2019 стала майданчиком для обговорення проблем та перспектив інтеграції України у світове економічне співтовариство, розвитку співробітництва між Україною, Індією, Польщею та іншими країнами у діловій, освітній та науковій сферах. Конференція змогла об’єднати представників влади, бізнесу, освітньої та наукової сфер, а їхні виступи були присвячені актуальним векторам розвитку економіки України через налагодження співпраці бізнесу, влади, освіти та науки.
Захід відбувся завдяки великій підтримці спонсорів та партнерів. Особлива подяка Генеральному спонсору ПАП Агропродсервіс, зокрема Генеральному директору Барану Андрію Степановичу та начальнику фінансово-економічного відділу Букай Анатолій Анатолійович. Головними партнерами проведення конференції BRCDGV 2019 стали Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Poland; Patna University, India; Savitribai Phule Pune University-University of Pune, India; Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati, Romania; Advanced Business Solutions Institute, Poland; Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна рада, Тернопільська міська рада, Компанія Agatastal, Центр Оперативної Поліграфії, ТРЦ "Подоляни", Благодійний фонд "Подоляни", Рекламне агентство "Маркетингові технології ПБС", The Warsaw Voice; Ivan Puluj Media.
Впевнено крокуємо у майбутнє, з новими цілями та планами на перспективну співпрацю!

 

 

ІІ Міжнародна конференція «Бізнес-ризики у динамічному глобальному середовищі (BRCDGV 2019)»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Indo-European Education Foundation

Indo-European Centre TNTU, Ukraine

успішно провели 7-8 листопада 2019 року ІІ Міжнародну конференцію «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)”, до якої активно долучилася

Кафедра економіки та фінансів ТНТУ

!

Міжнародна конференція BRCDGV 2019 стала майданчиком для обговорення проблем та перспектив інтеграції України у світове економічне співтовариство, розвитку співробітництва між Україною, Індією, Польщею та іншими країнами у діловій, освітній та науковій сферах. Конференція змогла об’єднати представників влади, бізнесу, освітньої та наукової сфер, а їхні виступи були присвячені актуальним векторам розвитку економіки України через налагодження співпраці бізнесу, влади, освіти та науки.

Захід відбувся завдяки великій підтримці спонсорів та партнерів. Особлива подяка Генеральному спонсору ПАП

Агропродсервіс

, зокрема Генеральному директору Барану Андрію Степановичу та начальнику фінансово-економічного відділу Букай Анатолій Анатолійович. Головними партнерами проведення конференції BRCDGV 2019 стали

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

, Poland;

Patna University

, India;

Savitribai Phule Pune University-University of Pune

, India;

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati

, Romania;

Advanced Business Solutions

Institute, Poland;

Тернопільська обласна державна адміністрація

, Тернопільська обласна рада,

Тернопільська міська рада

, Компанія

Agatastal

,

Центр Оперативної Поліграфії

,

ТРЦ "Подоляни"

, Благодійний фонд "Подоляни",

РА "Маркетингові технології ПБС"

, The Warsaw Voice; Ivan Puluj Media.

Впевнено крокуємо у майбутнє, з новими цілями та планами на перспективну співпрацю!

 

ІІ Міжнародна конференція «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)”.

Міжнародна конференція у ТНТУ об'єднала представників державних, освітніх та бізнес-кіл з усього світу

7 - 8 листопада 2019 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя провів ІІ Міжнародну конференцію «БІЗНЕС-РИЗИКИ У ДИНАМІЧНОМУ ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ (BRCDGV 2019)». Ініціатором заходу виступив партнер університету — Індо-Європейська Освітня Фундація (Польща), співорганізаторами: Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська обласна рада, Тернопільська міська рада.

Конференція мала на меті створення платформи для професійних дебатів між експертами в різних галузях: за участю державних діячів, освітян, науковців, підприємців, для обговорення проблем та перспектив інтеграції України у світове економічне співтовариство.

У конференції взяли участь представники державних, освітніх та бізнес-кіл Боснії і Герцеговини, Великобританії, Індії, Польщі, Румунії, а також представники 12 університетів України.

Конференцію було відкрито вітальними промовами, які висловили:

 • Петро Ясній — ректор Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя, член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор;
 • Ігор Сопель — голова Тернопільської обласної державної адміністрації;
 • Прадіп Кумар — президент Індо-Європейської Освітньої Фундації;
 • Володимир Гевко — депутат Верховної Ради України ІХ скликання, заступник голови комітету з питань бюджету;
 • Сергій Надал — міський голова м. Тернополя;
 • Тетяна Чубак — почесний консул Угорщини у Тернополі та Тернопільській області.

Пленарне засідання учасники конференції присвятили різним аспектам розвитку країни в контексті глобалізації. На пленарному засіданні виступили почесні спікери:

Володимир Гевко — депутат Верховної Ради України ІХ скликання, заступник голови комітету з питань бюджету (Україна) (тема виступу: «Реформування України: економічні та соціальні аспекти»);

Шрі К.С. Тьягі — член парламенту, голова парламентського комітету з питань промисловості, генеральний секретар Джаната Юнайтед (Індія) (тема виступу: «Рушійні сили перетворення Індії у високорозвинену країну»);

Прадіп Кумар — Президент Індо-Європейської фундації, професор Університету в м. Ниса, (Польща-Індія) (тема виступу: «Зростання бізнесу – в правильному місці, у правильний час, при ефективному управлінні»);

Юстіна Мутале — посол миру, почесний посол з питань гендерної рівності, засновниця благодійного фонду Юстіни Мутале (Великобританія) (тема виступу: «Гендерний підхід до розвитку суспільства»);

Олена Шаповалова — директор ДП «Український державний центр міжнародної освіти», Міністерство освіти та науки України (Україна) (тема виступу: «Іноземні студенти в Україні»).

Модератором пленарного засідання виступила д.е.н., професор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя Наталія Мариненко.

Робота конференції включала п’ять панельних дискусій з жвавими обговореннями, зокрема: «Міжнародне співробітництво: перспективи та виклики», «Підтримка регіонального розвитку: інвестиційні можливості та ризики», «Технології та інновації», «Моделі диверсифікації ризиків», «Синергія освіти та бізнесу» (див. Програму).

Крім офіційної частини, подія передбачала і неформальне спілкування учасників конференції. Гості отримали унікальну можливість побачити вражаючу колекцію одягу в етностилі студентського «Театру мод» Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (керівник проекту — Оксана Грицай, модельєр-конструктор Наталія Бончук), а також відвідати одну з родзинок історико-культурного надбання Тернопільщини — Збаразький замок.

Концепція конференції «Бізнес-ризики у динамічному глобальному середовищі» дозволила за декілька днів плідної роботи учасникам з різних куточків світу обмінятись не лише свіжими ідеями та досвідом у сфері науки, освіти та бізнесу, але й домовитись про напрями майбутньої співпраці.

Партнерами конференції виступили: Університет прикладних наук в м. Ниса (Польща), Університет м. Патна (Індія), Університет Савітрабай Фуле Пуне (Індія), Університет м. Галац «Дунареа де Йос» (Румунія), ГО «Науково-технічне товариство» (Україна), ABS Institute (Польща), ПАП «Агропродсервіс» (Україна), ТОВ «Агатасталь» (Україна), благодійний фонд «Подоляни» (Україна), РА "Маркетингові технології ПБС" (Україна), «Центр оперативної поліграфії» (Україна), “The Warsaw Voice” (Польща), “Ivan Puluj Media”(Україна).

За результатами конференції видано міжнародну монографію, яка містить 50 статей, як рекомендації для успішної інтеграції України у світове економічне співтовариство та особливостях міжнародної співпраці у контексті глобалізації.

http://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3896