Викладачі кафедри прийняли участь у перших в Україні міжнародних конференціях економічного спрямування з робочою англійською мовою та індексацією матеріалів міжнародною наукометричною базою даних Web of Science.

Учасником SMTESM 2019  (2019 6th International Conference on Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management – Khmelnytskyi, Ukraine, October 4-6, 2019), що проходила на базі Хмельницького національного університету, стала завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., проф. Панухник Олена Віталіївна у складі авторського колективу з публікацією «Scientific-methodical foundations of estimation of territorial communities’ endogenous capacity in Ukraine in conditions of decentralization».

На наступній міжнародній конференції MDSMES-2019 (2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System – Ivano-Frankivsk, Ukraine, October 24-25, 2019), організатором якої виступив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, було представлено результати досліджень двох авторських колективів, у складі яких представники нашого університету:

«Development of regional economic systems under the impact of financial decentralization: display, challenges and new opportunities» (д.е.н., проф. Панухник О.В., ст. викладач кафедри радіотехнічних систем Химич Г.П.);

«Development of Model for Assessing the Level of Multipurpose Water Use and Protection by Economic-Mathematical Modeling» (д.т.н., проф., проректор з наукової роботи ТНТУ Рогатинський Р.М.; к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Гарматій Н.М.; д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Мариненко Н.Ю.)

Високий рівень організації та проведення конференцій дозволив отримати досвід участі у наукових форумах такого масштабу, сприяв розвитку наукових відносин і знаходженню партнерів для подальшої співпраці та проведення спільних наукових досліджень.