Підвищення кваліфікації

 

Підвищення кваліфікації НПП кафедри ЕФ упродовж 2018-2023 рр.

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування закладу

Період стажування

Вид стажування

Додаткові дані

1.

Панухник Олена Віталіївна,

д.е.н., професор, завідувачка кафедри

POLISH-UKRAINIAN FOUNDATION «THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL ACADEMIC AND SCIENTIFIC COOPERATION» / WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO / FUNDACJA ADD (м. Варшава, Республіка Польща) 25 вересня 2023 року – 03 листопада 2023 року: виконання індивідуальної програми стажування та здобуті результати в обсязі 180 годин – 6 кредитів ECTS 25.09. – 03.11 2023  Міжнародне наукове онлайн стажування сертифікат № KW-012/1123 від 03.11.2023

Програма підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище»  є результатом проєктів ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH-101048055 «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» та ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-101085198 «OSEE – Open Science and Education in Europe: success stories for Ukrainian academia» 

18.09.-18.10.2023 Програма підвищення кваліфікації сертифікат № ADV-180901-AI від 18.10.2023
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 6.03.-2.06.2023 стажування №06-30/63 від 8.06.2023 року

International Scientific and Pedagogical Traineeship as a component of participation in the 9-th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2022) – Scopus: May 16 – July 30, 2022. Ukraine – Latvia – Poland – Turkey (180 Hours – 6 ECTS Credits)

16.05.-30.07.2022 міжнародне науково-педагогічне стажування Certificate ID 22947042
Програма агентства США з міжнародного розвитку (USAID) "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE); 180 годин - 6 кредитів ECTS 

 22.02.2021 – 09.03.2021;

 29.12.2021 – 10.01.2022

мінародне стажування Сертифікат
University of Applied Science in Nysa 19.10.2020-21.01.2021 міжнародне науково-дослідницьке стажування

Сертифікат № PL-12/BWM/2020

від 21.01.2021 р.

8th  International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science - International Scientific and Pedagogical traineeship (6 ECTS credits) 21.09.2020-30.10.2020 міжнародне науково-педагогічне стажування Certificate ID 202002401
University of Applied Science in Nysa 25.02.2019-27.05.2019 міжнародне науково-дослідницьке стажування

Сертифікат № PL-6/BWM/2019

від 30.05.2019 р.

University of Applied Science in Nysa 2018 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Certificate of attendance

2.

Мариненко Наталія Юріївна, д.е.н., професор

"Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір" від ВГО «Українська Асоціація Економістів-міжнародників» та Хмельницького національного університету (online та offline ZOOM-вебінари та offline-практикум екскурсійного типу у м. Хмельницькому)

25 – 31.01.2024

Зимова економічна школа, 30 годин, 1 кредит ECTS

Сертифікат №766

Wroclaw University of Economics  (м. Вроцлав, Республіка Польща)

27 – 31.03.2023 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Confirmation  – Teaching Mobility
Державний торговельно-економічний університет 18-22.07.2022 Освітній модуль «Адвокатування європейських правил конкуренції» в межах програми Еразмус+ Жана Моне сертифікат, 40 академічних годин, 1,3 кредити ЄКТС
University of Applied Science in Nysa (Poland) 16–20.05.2022 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Confirmation  – Teaching Mobility

Opole University of Technology, Poland Університет "Опольська Політехніка" (м. Ополє, Республіка Польща)

12.04.2021–12.07.2021

International scientific and pedagogical
traineeship (6 ECTS credits, 180 hours) Міжнародне науково-педагогічне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS)

Certificate

Фундація Central European Academy of Studies and Certification (CEASC) ТОВ «Компанія інтелектуальних технологій» ГО «Асоціація проектних менеджерів України»

Квітень 2021

Підприємництво та фінансова грамотність в закладі освіти: сутність, програми та інструменти навчання (30 годин, 1 кредит ECTS)

Сертифікат № 694.21

University of Valencia (Spain)

04-08.03.2019

сonfirmation of Erasmus+

Certificate of attending the training activities specified under the 2nd International Credit Mobility Week

Wroclaw University of Economics

2018

 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching

Certificate of attendance

3.

Артеменко Людмила Борисівна, к.е.н., доцент

Стажування на кафедрі маркетингу ЗУНУ 5.04.-21.05.2021  стажування Довідка 155 від 25.05.21.

4.

Винник Тетяна Михайлівна, к.е.н., доцент

Стажування на підприємстві ТОВ "Інженерно - будівельна компанія Архітектор" 19.12.2022 - 17.02.2023 стажування Довідка №5 від 17.02.2023 року

 Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці, м. Байя Доміція, Італія

25.07.2016-30.07.2016 р.

підвищення кваліфікації

«Сталий розвиток 2020»; сертифікат про підвищення кваліфікації №16/08-а-14 від 01.08.2016 р. 

5.

Крамар Ірина Юріївна, д.е.н., професор

«Зимова економічна школа «Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір» (м. Хмельницький, Україна)

25-31 січня 2024 р. Онлайн та офлайн Сертифікат, 30 годин, 1 кредит ECTS, № 784/2024 р.

“VATRA EU”, (Республіка Польща)

21.09-01.11.2023 Міжнародне очне стажування сертифікат, 180 академічних годин, 6 кредитів ECTS
Wroclaw University of Economics (м. Вроцлав, Республіка Польща) 2023 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Confirmation  – Teaching Mobility
Державний торговельно-економічний університет 18-22.07.2022 Освітній модуль «Адвокатування європейських правил конкуренції» в межах програми Еразмус+ Жана Моне сертифікат, 40 академічних годин, 1,3 кредити ЄКТС
Університет Дунареа де Йос (м. Галац, Румунія) 09–13.05.2022 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching Confirmation  – Teaching Mobility

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

2019 

захист докторської дисертації

диплом доктора економічних наук ДД № 009314 від 16.12.2019 р.

University of Applied Science in Nysa

2019 

Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for teaching

Certificate of attendance

Wroclaw University of Economics

2018 

Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for training

Certificate of attendance

6.

Маркович Ірина Богданівна, к.е.н., доцент

ЗУНУ, кафедра міжнародної економіки 5 - 22.06.2022  Стажування на тему: "Розвиток професійних компетентностей сучасного викладача" (180 год.)

довідка №205 від 30.06.2022 р.

University of Applied Science in Nysa 2018 Erasmus+ Programme, Higher Education, Erasmus staff mobility for training Certificate of attendance

7.

Подвірна Тетяна Володимирівна, к.е.н., старший викладач

«Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (м. Краків (Польща))

2021 

міжнародне стажування (180 год, 6 кредитів ECTS) SZFL-001800

Корпорація «Науковий парк «Інноваційно – інвестиційний кластер Тернопілля»

19.04.2018 р. - 22.05.2018 

стажування

довідка № 081-05/18 

від 23 травня 2018р.

Державний Східноєвропейський Університет, м. Перемишлі (Республіка Польща)

06.09. 2017 р.-16.09.2017 

міжнародне стажування

сертифікат

8.

Радинський Сергій Віталійович, к.е.н., доцент

Вища школа управління і адміністрації у м. Ополе (Республіка Польща) 2021

міжнародне стажування

сертифікат від 15.07.2022 р.

Тернопілсьький національний економічий університет, кафедра маркетингу

2019 

стажування

Довідка № 10 від 20.01.2020 р.

9.

Тимошик Наталія Степанівна, к.е.н., доцент

Підвищення кваліфікації «R&D та співпраця з бізнесом», проведений в рамках проєкту USAID «Економічна підтримка України» 9.10. – 16.11.2023 стажування Сертифікат № 267 від 11.12.2023

МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (ВЕБІНАР) НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» (1,5 кредити ECTS (45 год.), включаючи 12 год. лекцій, 20 год. практичні заняття та 13 годин самостійної роботи. з дисциплін: Страхування: Страховий менеджмент; Управління бізнес ризиками), м.Люблін, Польща

11-18.09.2023 р. міжнародне стажування ES№15729 від 18.09.2023 р.
Тернопільська обласна рада у відділі фінансово-економічного планування, бюджету та обласних програм виконавчого апарату  20.03.2023 р. - 28.03.2023 р.  стажування довідка №09-934 від 4.05.2023
Білостоцький університет (Польща)на тему: "Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи" 05.04.2021 – 14.05.2021 р. міжнародне стажування Сертифікат №31 від 14 травня 2021 року
Університет Третього віку у Громадці 15.01. 2020 р.- 2.02.2020 р.

міжнародне стажування

сертифікат № 24/2020 від 2.02.2020
ПАТ КБ «ПриватБанк» 15.04.2019 р.- 17.05.2019 стажування № Э.IF.0.0.0/2-16  від 23.05.2019 р.

10.

Химич Ірина Григорівна,

к.е.н., доцент

Стажування у відділі фінансово-економічного планування, бюджету та обласних програм виконавчого апарату Тернопільської обласної ради терміном 03.04.2023 – 12.05.2023 стажування довідка № 09-423 від 12.05.2023 р.
Міжнародне науково-педагогічне стажування «New and innovative teaching methods» в Краківському економічному університеті, м. Краків, Республіка Польща 06.02.2023 – 17.03.2023  міжнародне стаєування сертифікат № 3355/MSAP/2023 від 17.03.2023 р.
Міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук, м. Ниса, Республіка Польща  19.10.2020 – 21.01.2021 міжнародне стажування сертифікат № PL-9/BWM/2020 від 21.01.2021 р.

ТОВ «Маркетингові технології ПБС»,

м. Тернопіль

19.11.2019 - 27.12.2019 

стажування

Довідка №3 від 3.01.2020 р.

11.

Левицький Віталій Орестович, д.і.н., доцент

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка

2019 

захист докторської дисертації

диплом доктора історичних наук ДД 008954 від 15.10.2019 р.

12

Ціх Галина Володимирівна,          

к.е.н., доцент

(за внутрішнім сумісництвом)

Університет менеджменту освіти, м.Київ

2018 

підвищення кваліфікації

свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/ 0882-18

13.

Крупка Андрій Ярославович, к.е.н, доцент

«Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС»  Заклад освіти: Collegium Civitas, Warszawa/Університет «Колегіум Сівітас», м . Варшава, Польща  6 ЄКТС, 180 год. 03.04.-15.05.2023 міжнародне стажування Сертифікат №34/2023 від 15.05.2023
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка", 6 ЄКТС, 180 год. 6.03.-2.06.2023 стажування Довідка про підсумки стажування від 8.06.2023 року 
14 Зарічна Надія Зіновіївна, к.е.н., доцент

Collegium Civitas, Warsaw, Poland

23.10.- 01.12.2023 міжнародне стажування Certificate №53/2023
15 Письменний Віталій Валерійович, д.е.н., доцент Департамент фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації. 22.03.-30.04.2021 стажування Довідка №11 від 1.05.2021 року