Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" перший (бакалаврський) рівень

 ГАРАНТ ОПП 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ" ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ)

к.е.н., доцент КРУПКА АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Телефон: +38098265​​5640

e-mail: krupka2007@tntu.edu.ua