Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування" перший (бакалаврський) рівень

 ГАРАНТ ОПП 072 "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ" ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ РІВЕНЬ)

к.е.н., доцент КРУПКА АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Телефон: +38098265​​5640

e-mail: krupka2007@tntu.edu.ua

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, 2020

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, 2022

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Фінанси, банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, 2022

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК НА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПРОГРАМУ «Фінанси, банківська справа та страхування» Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» Освітня кваліфікація бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, 2022