Міжнародне стажування

НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ ВПРОВАДИЛИ ПРАКТИКУ ПРОХОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Стажування є однією з основних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з метою вдосконалення і покращення професійних компетенцій та обміну досвідом. Важливою, дієвою і перспективною формою вважається міжнародне науково-педагогічне стажування викладачів, участь у якому дозволяє розширити форми міжнародної співпраці, сприяє покращенню фахової професійної підготовки, можливості перейняття прогресивного європейського досвіду, розвитку наукового потенціалу та підвищенню рівня знання іноземних мов, у першу чергу, молодими викладачами, які претендують на здобуття наукових ступенів і отримання вчених звань.

Саме тому, завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник О.В.  ініціювала впровадження такої форми підвищення кваліфікації для викладачів своєї кафедри і факультету економіки та менеджменту, що стало початком формування партнерських відносин між ТНТУ ім. Івана Пулюя та Вищою школою професійної освіти в Нисі (Республіка Польща).

За підтримки ректора ТНТУ ім. Івана Пулюя д.т.н., професора Яснія П.В. та за сприяння проректора з міжнародного співробітництва д.т.н., професора Вітенько Т.М. вдалося підписати Рамкову угоду про подальшу співпрацю між навчальними закладами.

Науково-педагогічне стажування здійснюватиметься на основі узгодженої та затвердженої обома навчальними закладами програми, триватиме 3 місяці, включатиме три етапи проходження, зокрема: ознайомчий візит; індивідуальну роботу учасників програми в режимі on-line; очну участь із виконанням різноаспектних видів робіт і залученням до організації та проведення міжнародної науково-практичної конференції з включенням наукової розробки до опублікування у міжнародному виданні.

Учасниками міжнародного науково-педагогічного стажування стали: д.е.н., професор Панухник О.В., к.е.н., доцент, Маркович І.Б., к.е.н., ст. викладач Бажанова Н.В., к.е.н., асистент Малинич Г.М. (за сумісництвом).

Реалізуючи перший етап стажування, група викладачів  11-16 січня 2017 року здійснила ознайомчий візит до Вищої школи професійної освіти в Нисі, де відбулося знайомство з діяльністю та колективом вищого навчального закладу, обмін думками та ідеями щодо формування сучасного освітнього простору в Україні, який би відповідав світовим та європейським орієнтирам.

Відвідування занять провідних фахівців дозволило отримати доступ до практичного обміну освітніми методиками та технологіями при викладанні економічних дисциплін, сприяло вивченню європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу.

Наші викладачі ознайомилися з діяльністю Інституту фінансів, що входить у склад Вищої школи професійної освіти в Нисі, відвідали окремі структурні підрозділи, отримали доступ до фондів бібліотеки, познайомилися зі специфікою зберігання матеріалів в архіві.

Зустріч у відділі міжнародних зв’язків дозволила обговорити можливості долучення студентів та викладачів ТНТУ ім. Івана Пулюя до проявів академічної мобільності (ERASMUS+). Отримано домовленість щодо участі окрім учасників програми стажування ще 3-х студентів кафедри економіки та фінансів у роботі міжнародної конференції, яка відбудеться у Нисі наприкінці квітня 2017 року. Розглянуто питання можливості навчання студентів  спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за програмою двох дипломів.

Високий організаційний рівень, налаштованість на контактність в обміні досвідом, поширенні власних ідей та думок створили позитивну атмосферу стажування та дозволили обмінятися досвідом всім бажаючим.

Відповідно до Міжуніверситетської угоди між Університетом «Опольська Політехніка» (Республіка Польща) та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та угоди в рамках програми Еразмус+ на 2016-2018 рік, викладачі університету «Опольська Політехніка» Ph.D., заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та менеджменту Бриґіда Клеменс та Ph.D., асистент кафедри регіональної політики Діана Рокіта-Поскарт реалізували першу частину наукового стажування на кафедрі економіки та фінансів факультету економіки та менеджменту.

http://m.tntu.edu.ua/?p=uk/news/3118 

НАУКОВЕ СТАЖУВАННЯ НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ

Відповідно до Міжуніверситетської угоди між університетом «Опольська Політехніка» (Республіка Польща) та Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та угоди в рамках програми Еразмус+ на 2016-2018 рік, викладачі університету «Опольська Політехніка» Ph.D., заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та менеджменту Бриґіда Клеменс  та Ph.D., асистент кафедри регіональної політики Діана Рокіта-Поскарт реалізували першу частину наукового стажування на кафедрі економіки та фінансів факультету економіки та менеджменту.

Під час проходження стажування Бриґіда Клеменс та Діана Рокіта-Поскарт зустрілися із ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д.т.н., проф. Петром Яснієм та проректором з міжнародного співробітництва д.т.н., проф. Тетяною Вітенько, начальником управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради Юрієм Дейнекою, ознайомилися із науковою діяльністю університету, факультету та кафедри.

Під час робочої зустрічі з деканом факультету економіки та менеджменту к.е.н., доц. Галиною Ціх, заступником декана з наукової роботи і міжнародної діяльності д.е.н., проф. Наталією Мариненко обговорили майбутню співпрацю стосовно реалізації програми подвійних дипломів для студентів економічних спеціальностей і обміну викладачами та студентами.

У рамках стажування на кафедрі економіки та фінансів 20 липня 2017 року відбувся науковий семінар за участю польських колег та викладачів кафедри д.е.н., проф. Олени Панухник, д.е.н., проф. Наталії Мариненко, к.е.н., доц. Наталії Константюк, к.е.н., доц. Ірини Крамар, к.е.н., доц. Віталія Кудлака, к.е.н., доц. Наталії Тимошик, інженера І категорії Ірини Фещин, д.держ.упр., проф. кафедри менеджменту у виробничій сфері Марії Рудакевич на тему: «Роль співпраці у кластерах та інших організаціях для регіональної політики та політики розвитку міста. Вплив соціального капіталу, співпраці, конкуренції, перешкод та переваг від функціонування кластерних структур на місцеву політику».

 

ВИКЛАДАЧІ ТНТУ ПРОДОВЖИЛИ ПРАКТИКУ ПРОХОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Міжнародне науково-педагогічне стажування стало невід’ємною компонентою сучасної професійної діяльності викладачів нашого університету, яка дозволяє підвищити  кваліфікацію науково-педагогічних працівників, покращити професійні компетенції за індивідуальною науковою спрямованістю або спеціалізацією, перейняти передові європейські практики з підготовки та написання міжнародних грантів і проектів, ознайомитися з досвідом реалізації та безпосередньо долучитися до програм академічної мобільності.

Учасниками міжнародного науково-педагогічного стажування в Університеті прикладних наук у Нисі (Республіка Польща) стали завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Панухник О.В.; к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Бажанова Н.В.

Міжнародне науково-педагогічне стажування здійснювалося на основі узгодженої та затвердженої обома університетами-партнерами програми, тривало 3 місяці та включало три етапи проходження: дистанційну участь; індивідуальну роботу учасників програми в режимі on-line; ознайомчий візит, який передбачав виконання різноаспектних видів робіт, запланованих у програмі та залучення до участі у міжнародному заході.

Реалізуючи заключний етап науково-педагогічного стажування, 13-17 травня 2019 року викладачі ТНТУ стали учасниками 7th International Staff Training Week «Innovation approaches to international education», на якому зібралися представники університетів Європи, Індії та Північної Америки з метою обміну думками та ідеями щодо інноваційних підходів до формування університетського освітнього простору, який би відповідав сучасним світовим орієнтирам і глобалізаційним викликам.

Високий організаційний рівень, налаштованість на контактність в обміні досвідом, поширенні власних ідей та думок створили позитивну атмосферу проходження стажування та дозволили обмінятися досвідом всім бажаючим.