Міжнародне стажування

2022 рік

З 16 травня по 30 липня 2022 року авідувачка кафедри ЕФ, д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Олена ПАНУХНИК проходила науково-педагогічне стажування as a component of participation in the 9-th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science (ISCSEES 2022) – Scopus: May 16 – July 30, 2022. Ukraine – Latvia – Poland – Turkey (180 Hours – 6 ECTS Credits)

З 12 лютого по 20 березня 2022 року  к.е.н., старша викладачка кафедри економіки та фінансів Тетяна ПОДВІРНА проходила науково-педагогічне стажування у дистанційному форматі на тему: «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (м. Краків, Республіка Польща)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02yVZq7LUcWj5SKahQbimGp...

 

2021 рік

З 12 квітня по 12 липня 2021 року д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Наталія МАРИНЕНКО проходила науково-педагогічне стажування у дистанційному форматі на факультеті економіки та менеджменту Університету “Опольська Політехніка” (Республіка Польща).

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/naukovo-pedagogichne-stazhuvannya-den-ma...

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gAwegzfpSayWY71h8Q98G...

 

З 05 квітня по 14 травня 2021 року к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Наталія ТИМОШИК проходила міжнародне стажування на тему: «Навчально-наукова діяльність в сучасному університеті: виклики, рішення, перспективи» в  Бялостоцькому університеті (м. Бялосток, Республіка Польща).

З 19 жовтня 2020 року по 21 січня 2021 року завідувачка кафедри ЕФ, д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Олена ПАНУХНИК проходила науково-педагогічне стажування в Університеті прикладних наук у Нисі (Республіка Польща).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021J32w7aDis4B2WFBPG98X...

 

2020 рік

У жовтні 2020 року к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Наталія ТИМОШИК проходила міжнародне стажування на тему: «New and innovative teaching methods», організоване Малопольською школою публічного адміністрування та Краківським економічним університетом (м. Краків, Республіка Польща).

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021J32w7aDis4B2WFBPG98X...

 

З 15 січня по 02 лютого 2020 року к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Наталія ТИМОШИК проходила міжнародне стажування в  Університету Третього віку у Громадці.

 

2019 рік

З 04 по 24 листопада 2019 року науковиці університету «Опольська Політехніка» Ph.D., заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та менеджменту Бриґіда КЛЕМЕНС  та Ph.D., асистент кафедри регіональної політики Діана РОКІТА-ПОСКАРТ під керівництвом д.е.н., проф. Наталії МАРИНЕНКО і декана ФЕМ, к.е.н., доцента кафедри економіки та фінансів Галини ЦІХ реалізували наукове стажування на кафедрі економіки та фінансів факультету економіки та менеджменту.

Під час проходження стажування колеги із університету «Опольська Політехніка» взяли участь у ІІ Міжнародній конференції «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village (BRCDGV 2019)” із доповідями про результати наукових досліджень.

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/ii-mizhnarodna-konferenciya-business-ris...

 

З 13 по 17 травня 2019 року учасниками міжнародного науково-педагогічного стажування в Університеті прикладних наук у Нисі (Республіка Польща) стали завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Олена ПАНУХНИК і к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Наталія БАЖАНОВА. Вони взяли участь у 7th International Staff Training Week «Innovation approaches to international education», на якому зібралися представники університетів Європи, Індії та Північної Америки з метою обміну думками та ідеями щодо інноваційних підходів до формування університетського освітнього простору, який би відповідав сучасним світовим орієнтирам і глобалізаційним викликам.

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/vykladachi-tntu-prodovzhyly-praktyku-pro...

 

2017 рік

У липні – серпні 2017 року науковиці університету «Опольська Політехніка» Ph.D., заступник декана з навчальної роботи факультету економіки та менеджменту Бриґіда КЛЕМЕНС  та Ph.D., асистент кафедри регіональної політики Діана РОКІТА-ПОСКАРТ реалізували першу частину наукового стажування на кафедрі економіки та фінансів факультету економіки та менеджменту.

https://tntu.edu.ua/?p=uk/news/3118

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/naukove-stazhuvannya-na-kafedri-ekonomik...

 

З 21 по 28 квітня 2017 року в рамках реалізації завершального етапу трьохмісячного міжнародного науково-педагогічного стажування у Вищій школі професійної освіти в Нисі (Республіка Польща), завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Олена ПАНУХНИК та викладачі кафедри: к.е.н., доцент Ірина МАРКОВИЧ, к.е.н., ст. викладач Наталія БАЖАНОВА, к.е.н., асистент Ганна МАЛИНИЧ взяли участь у International Conference «Business Risk in Changing Dynamics of Global Village».

Відповідно до попередніх домовленостей для участі у міжнародній науково-практичній конференції були також запрошені студенти кафедри економіки та фінансів: Діана БАРАН, Ольга ЖИБАК (група ПФ-21), Марія ПАСТУХ. (група ПЕ-21), Соломія ДЗЕНДЗЕЛЬ (група ПФ-41).

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/kafedra-ekonomiky-ta-finansiv-rozshyryuy...

 

З 26 по 29 березня 2017 року к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Наталія ТИМОШИК проходила міжнародне стажування на тему: «Вплив міжнародного бізнесу на створення інноваційної економіки з використанням носіїв реклами»  у Державному Східноєвропейському Університеті (м. Перемишль, Республіка Польща).

З  11 по 16 січня 2017 року  учасниками міжнародного науково-педагогічного стажування у Вищій школі професійної освіти в Нисі (Республіка Польща) стали завідувач кафедри економіки та фінансів д.е.н., професор Олена ПАНУХНИК та викладачі кафедри: к.е.н., доцент Ірина МАРКОВИЧ, к.е.н., ст. викладач Наталія БАЖАНОВА, асистент Ганна МАЛИНИЧ (за сумісництвом).

Вони ознайомилися із діяльністю та колективом заклад-партнера, здійснили обмін думками та ідеями щодо формування сучасного освітнього простору в Україні, який би відповідав світовим та європейським орієнтирам.

Відвідування занять провідних фахівців дозволило отримати доступ до практичного обміну освітніми методиками та технологіями при викладанні економічних дисциплін, сприяло вивченню європейського досвіду з удосконалення освітнього процесу.

https://tntu.edu.ua/?p=uk/news/2886

https://kaf-ef.tntu.edu.ua/news/na-kafedri-ekonomiky-ta-finansiv-vprovad...

 

2016 рік

З 27 березня по 02 квітня 2016 року к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів Наталія ТИМОШИК проходила міжнародне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: світовий досвід і його впровадження в підготовку спеціалістів по економіці і управлінню» у Молдовському державному університеті (м. Кишинів, Республіка Молдова).