Д.е.н., професор кафедри економіки та фінансів Мариненко Наталія Юріївна з 12 квітня 2021 року по 12 липня 2021 року проходила науково-педагогічне стажування у дистанційному форматі на факультеті економіки та менеджменту Університету “Опольська Політехніка” (Польща).

Проф. Наталія Мариненко провела лекційні заняття англійською мовою для студентів, а також ряд зустрічей згідно програми стажування.

Проректорка Університету “Опольська Політехніка” dr inż. Aneta Kucińska-Ladwójtowicz розповіла про основні аспекти співпраці з соціальним та економічним середовищем у даному університеті.

На зустрічі з dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, деканом факультету економіки та менеджменту, п. Наталія ознайомилася з тенденціями модернізації освітніх програм на основі студентоцентричного підходу в Університеті “Опольська Політехніка”.

Зустрічі із начальницею відділу міжнародних зв’язків університету Elżbieta Cieślak та відповідальними за інтернаціоналізацію на факультеті (dr inż. Aleksandra Zygmunt, dr hab. Artem Stopochkin, mgr inż. Sabina Klosa, dr inż. Jolanta Maj) дали змогу дізнатися про особливості мобільності студентів і персоналу в ЄС, інтернаціоналізації вищої освіти в Польщі та Європі.

Досвід використання нових та інноваційних методів навчання, у т.ч. в дистанційному режимі, в Університеті “Опольська Політехніка”, було презентовано на зустрічі з педагогічною радою з економіки та менеджменту (dr inż. Brygida Klemens, PhD. Diana Rokita-Poskart).

Викладачі факультету (Prof. Krzysztof Malik, dr Sabina Kubiciel-Lodzińska) поділилися інформацією щодо науково-дослідної роботи та оцінювання результатів наукових досліджень в університетах та науково-дослідних інститутах Польщі, практиками залучення стейкголдерів до процесу створення, впровадження та модернізації освітніх програм в університеті.

Завдяки спілкуванню із членами студентських науково-дослідних  клубів стало можливим вивчити особливості студентської науково-дослідної діяльності та ініціатив в Університеті “Опольська Політехніка”.

Про розвиток міської інфраструктури, джерела її фінансування, практику залучення інвесторів, громадський бюджет обговорили на зустрічі із Iwona Mąkolska-Frankowska, представницею міської ради м. Ополє.

Щиро дякуємо адміністрації Університету “Опольська Політехніка” (Польща) та факультету економіки та менеджменту даного ЗВО за надану можливість професору кафедри Наталії Мариненко, а також dr inż. Brygida Klemens і PhD. Diana Rokita-Poskart за організацію стажування!

 

 

Doctor of Science (Economics), Professor Nataliia Marynenko has undertaken a scientific and pedagogical internship held online between April 12, 2021 – July 12, 2021 at the Faculty of Economics and Management, Opole University of Technology, Poland.

Prof. Nataliia Marynenko has delivered lectures to students and took part in the activies specified in the internship programme.

Dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Vice-rector of Opole University of Technology, shared the information about cooperation with the social and economic environment at the university.

Current trends in the modernization of educational programs based on the student-centered approach at the Opole University of Technology were discussed at the meeting with dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, Dean of the Faculty of Economics and Management.

Meetings with the Elżbieta Cieślak, Head of the International Relations Office and the Faculty team for internationalization (dr inż. Aleksandra Zygmunt, dr hab. Artem Stopochkin,  mgr inż. Sabina Klosa, dr inż. Jolanta Maj) made it possible to get acquainted with the peculiarities of student and staff mobility in the European Union, higher education internationalization in Poland and Europe.

The experience of using new and innovative teaching methods, including techniques for on-line learning, in Opole University of Technology have been introduced at the meetings with the Economics and Management Teaching Boards (dr inż. Brygida Klemens, PhD. Diana Rokita-Poskart).

The Faculty of Economics and Management teachers and staff (Prof. Krzysztof Malik, dr Sabina Kubiciel-Lodzińska) have identified the main aspects of scientific work and the evaluation of research results in Polish universities and research institutes; the practices of involving stakeholders to the creation, implementation and modernization of educational programs in the university.

The features of students’ research activities and initiatives in the Opole University of Technology were studied at the meetings with the students’ research clubs.

The development of the city infrastructure, sources of its financing, the practice of attracting investors, the public budget were discussed at the meeting with Iwona Mąkolska-Frankowska, a representative of the Opole City Hall.

We are thankful to the administration of the Opole University of Technology (Poland) and the Faculty of Economics and Management for the opportunity to undertake this internship given to Prof. Natalia Marynenko as well as to dr inż. Brygida Klemens and PhD. Diana Rokita-Poskart for organizing it!