Практики

Графік проходження практик студентами денної форми навчання у 2023/2024 н.р.

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ПП-11

08.07.- 21.07.2024

Артеменко. Л.Б.

Вступ до фаху (ID:4836)

ПФ-11

08.07.- 21.07.2024

Зарічна Н.З

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПП-21

08.07.- 21.07.2024

Подвірна Т.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФ-21

08.07.- 21.07.2024

Левицький В.О.

Виробнича (ID:5193)

ПП-31, ППс-31

08.07.- 21.07.2024

Радинський С.В.

Виробнича (ID:5193)

ПФ-31, ПФс-31

08.07.- 21.07.2024

Маркович І.Б.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФ-41, ПФс-41

08.01.- 11.02.2024

Крупка А.Я.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПП-41, ППс-41

08.01.- 11.02.2024

Крамар І.Ю. (Тимошик Н.С.)

Фахова практика  (ID: 4791)

ППм-51

15.01.- 25.02.2024

Мариненко Н.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ПФм-51

15.01.- 25.02.2024

Письменний В.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ППм-51

17.06.- 21.07.2024

Панухник О.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ПФм-51

17.06.- 21.07.2024

Панухник О.В.

 

Графік проходження практик студентами заочної форми навчання у 2023/2024 н.р.

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ППз-11

29.04.-12.05.2024

Артеменко Л.Б.

Вступ до фаху (ID:4836)

ПФз-11

29.04.-12.05.2024

Зарічна Н.З.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ППз-21

29.04.-12.05.2024

Подвірна Т.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФз-21

29.04.-12.05.2024

Левицький В.О.

Виробнича (ID:5193)

ППз-31, ППсз-31

29.04.-12.05.2024

Радинський С.В.

Виробнича (ID:5193)

ПФз-31, ПФзс-31

29.04.-12.05.2024

Маркович І.Б.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФз-41, ПФзс-41

04.03 - 07.04.2024

Крупка А.Я.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ППз-41, ППзс-41

04.03 - 07.04.2024

Крамар І.Ю.

(Тимошик Н.С.)

Фахова практика  (ID: 4791)

ПФзм-51

12.02.- 24.03.2024

Мариненко Н.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ППзм-51

12.02.- 24.03.2024

Письменний В.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ПФзм-51

08.04.- 12.05.2024

Панухник О.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ППзм-51

08.04.- 12.05.2024

 Панухник О.В.

 

Графік проходження практик студентами денної форми навчання у 2022/2023 н.р.

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ПП-11

10.07.- 23.07.2023

Артеменко. Л.Б.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПФ-11

10.07.- 23.07.2023

Радинський С.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПП-21

10.07.- 23.07.2023

Радинський С.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФ-21

10.07.- 23.07.2023

Левицький В.О.

Виробнича (ID:5193)

ПП-31, ППс-31

10.07.- 23.07.2023

Дячун О.Д.

Виробнича (ID:5193)

ПФ-31, ПФс-31

10.07.- 23.07.2023

Маркович І.Б.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФ-41, ПФс-41

09.01.- 12.02.2023

Крупка А.Я.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПП-41, ППс-41

09.01.- 12.02.2023

Крамар І.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ППм-51

30.01.- 12.03.2023

Мариненко Н.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ПФм-51

30.01.- 12.03.2023

Мариненко Н.Ю.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ППм-51

03.07.- 06.08.2023

Панухник О.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ПФм-51

03.07.- 06.08.2023

Панухник О.В.

Графік проходження практик студентами заочної форми навчання у 2022/2023 н.р.

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ППз-11

01.05.-14.05.2023

Артеменко Л.Б.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПФз-11

01.05.-14.05.2023

Радинський С.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ППз-21

01.05.-14.05.2023

Радинський С.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФз-21

01.05.-14.05.2023

Левицький В.О.

Виробнича (ID:5193)

ППз-31, ППсз-31

08.05.-21.05.2023

Дячун О.Д.

Виробнича (ID:5193)

ПФз-31, ПФзс-31

08.05.-21.05.2023

Маркович І.Б.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФз-41, ПФзс-41

06.03.-09.04.2023

Крупка А.Я.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ППз-41, ППзс-41

06.03.-09.04.2023

Крамар І.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ПФзм-51

20.02.-02.04.2023

Мариненко Н.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ППзм-51

20.02.-02.04.2023

Мариненко Н.Ю.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ПФзм-51

17.04.-21.05.2023

Панухник О.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ППзм-51

17.04.-21.05.2023

   Панухник О.В.

 

БАЗИ для проходження практик здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

БАЗИ для проходження практик здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

БАЗИ для проходження практик здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

БАЗИ для проходження практики здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Угода на практику

Щоденник практики

Бланк повідомлення про практику

ЗРАЗОК НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя