Практики

Графік проходження практик у 2019/2020н.р. для студентів денної форми навчання

(кожен вид практики містить інтерактивне посилання на методичні рекомендації щодо проходження даного виду практики)

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху

ПП-11

06.07-19.07.2020

Бажанова Н.В.

Вступ до фаху

ПФ-11

06.07-19.07.2020

Бажанова Н.В.

Організаційно-економічна

ПП-21

06.07-19.07.2020

Подвірна Т.В.

Організаційно-економічна

ПФ-21

06.07-19.07.2020

Подвірна Т.В.

Виробнича

ПП-31

06.07-19.07.2020

Константюк Н.І.

Виробнича

ПФ-31

06.07-19.07.2020

Константюк Н.І.

Професійно-орієнтована

ПП-41

20.01.-23.02.2020

Маркович І.Б.

Професійно-орієнтована

ПФ-41

20.01.-23.02.2020

Маркович І.Б.

Науково-дослідницька (програма)

ППм-51

20.01.-01.03.2020

Мариненко Н.Ю.

Науково-дослідницька (програма)

ПФм-51

20.01.-01.03.2020

Мариненко Н.Ю.

Переддипломна  (програма)

ППм-51

22.06-26.07.2020

Винник Т.М.

Переддипломна (програма)

ПФм-51

22.06-26.07.2020

Панухник О.В., Винник Т.М.,

Науково-педагогічна 

ППм-61

02.09.-29.09.2019

Панухник О.В.

Науково-педагогічна 

ПФм-61

02.09.-29.09.2019

Панухник О.В.

 

Графік проходження практик у 2020/2021н.р. для студентів денної форми навчання

(кожен вид практики містить інтерактивне посилання на методичні рекомендації щодо проходження даного виду практики)

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ПП-11

05.07.-18.07.2021

Мариненко Н.Ю.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПФ-11

05.07.-18.07.2021

Мариненко Н.Ю.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФ-21

05.07.-18.07.2021

Подвірна Т.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПП-21

05.07.-18.07.2021

Подвірна Т.В.

Виробнича (ID:5193)

ПП-31, ППс-31

05.07.-18.07.2021

Панухник О.В.

Виробнича (ID:5193)

ПФ-31, ПФс-31

05.07.-18.07.2021

Панухник О.В.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФ-41, ПФс-41

11.01.-14.02.2021

Химич І.Г.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПП-41, ППс-41

11.01.-14.02.2021

Маркович І.Б.

Науково-дослідницька практика  (ID: 4791) (програма)

ППм-51

18.01.-28.02.2021

Мариненко Н.Ю.

Науково-дослідницька практика  (ID: 4791) (програма)

ПФм-51

18.01.-28.02.2021

Мариненко Н.Ю.

Переддипломна практика  (ID: 4987) (програма)

ППм-51

21.06.-25.07.2021

Винник Т.М.

Переддипломна практика  (ID: 4987) (програма)

ПФм-51

21.06.-25.07.2021

Панухник О.В., Винник Т.М.

Науково-педагогічна практика  (ID: 4788) (програма)

ППм-61

01.09.- 27.09.2020

Панухник О.В.

Науково-педагогічна практика  (ID: 4788) (програма)

ПФм-61

01.09.- 27.09.2020

Панухник О.В.

 

Графік проходження практик у 2020/2021н.р. для студентів заочної форми навчання

(кожен вид практики містить інтерактивне посилання на методичні рекомендації щодо проходження даного виду практики)

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ППз-11

03.05.-16.05.2021

Мариненко Н.Ю.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПФз-11

03.05.-16.05.2021

Мариненко Н.Ю.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФз-21

03.05.-16.05.2021

Подвірна Т.В.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ППз-21

03.05.-16.05.2021

Подвірна Т.В.

Виробнича (ID:5193)

ППз-31, ППсз-31

10.05.-23.05.2021

Панухник О.В.

Виробнича (ID:5193)

ПФз-31, ПФзс-31

10.05.-23.05.2021

Панухник О.В.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФз-41, ПФзс-41

08.03.-11.04.2021

Винник Т.М.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ППз-41, ППзс-41

08.03.-11.04.2021

Крупка А.Я.

Науково-дослідницька практика  (ID: 4791) (програма)

ПФзм-51

09.11.-20.12.2021

Мариненко Н.Ю.

Переддипломна практика  (ID: 4987) (програма)

ПФзм-51

19.04.-23.05.2021

Панухник О.В., Винник Т.М.

Графік проходження практик у 2021/2022н.р. для студентів денної форми навчання

(кожен вид практики містить інтерактивне посилання на методичні рекомендації щодо проходження даного виду практики)

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Науково-педагогічна практика  (ID: 4788)

ППм-61

01.09.- 26.09.2021

Панухник О.В.

Науково-педагогічна практика  (ID: 4788)

ПФм-61

01.09.- 26.09.2021

Панухник О.В.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПП-11

04.07.-17.07.2021

Винник Т.М.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПФ-11

04.07.-17.07.2021

Винник Т.М.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПП-21

04.07.-17.07.2021

Нагорняк І.С.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФ-21

04.07.-17.07.2021

Нагорняк І.С.

Виробнича (ID:5193)

ПП-31, ППс-31

04.07.-17.07.2021

Химич І.Г.

Виробнича (ID:5193)

ПФ-31, ПФс-31

04.07.-17.07.2021

Химич І.Г.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФ-41, ПФс-41

10.01.-13.02.2022

Химич І.Г.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПП-41, ППс-41

10.01.-13.02.2022

Химич І.Г.

Фахова практика  (ID: 4791)

ППм-51

17.01.-27.02.2022

Мариненко Н.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ПФм-51

17.01.-27.02.2022

Мариненко Н.Ю.

Практика за темою кваліфікаційної роботи   (ID: 4987)

ППм-51

30.06.-24.07.2022

Панухник О.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи  (ID: 4987)

ПФм-51

30.06.-24.07.2022

Панухник О.В.

Графік проходження практик у 2021/2022н.р. для студентів заочної форми навчання

(кожен вид практики містить інтерактивне посилання на методичні рекомендації щодо проходження даного виду практики)

Вид практики

Група

Період практики

Науковий керівник

Вступ до фаху (ID:4994)

ППз-11

03.05.-16.05.2022

Винник Т.М.

Вступ до фаху (ID:4994)

ПФз-11

03.05.-16.05.2022

Винник Т.М.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ППз-21

03.05.-16.05.2022

Нагорняк І.С.

Організаційно-економічна (ID:5204)

ПФз-21

03.05.-16.05.2022

Нагорняк І.С.

Виробнича (ID:5193)

ППз-31, ППсз-31

10.05.-23.05.2022

Химич І.Г.

Виробнича (ID:5193)

ПФз-31, ПФзс-31

10.05.-23.05.2022

Химич І.Г.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ПФз-41, ПФзс-41

08.03.-11.04.2022

Химич І.Г.

Професійно-орієнтована (ID:5039)

ППз-41, ППзс-41

08.03.-11.04.2022

Химич І.Г.

Фахова практика  (ID: 4791)

ПФзм-51

15.11.-26.12.2021

Мариненко Н.Ю.

Фахова практика  (ID: 4791)

ППзм-51

15.11.-26.12.2021

Мариненко Н.Ю.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ПФзм-51

18.04.-22.05.2022

Панухник О.В.

Практика за темою кваліфікаційної роботи (ID: 4987)

ППзм-51

18.04.-22.05.2022

Панухник О.В.

БАЗИ для проходження практик здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

БАЗИ для проходження практик здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

БАЗИ для проходження практик здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

БАЗИ для проходження практики здобувачами, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Угода на практику

Щоденник практики

Бланк повідомлення про практику

ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя