Навчальні плани

Навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень

Робочий навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
07 Управління та адміністрування,
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Дисципліна ЗП1 (Анотації дисциплін)
- Глобальна економіка
- Міжнародний бізнес
- Міжнародне підприємництво
Дисципліна ЗП2 (Анотації дисциплін)
- Методологія наукових досліджень
- Наукові дослідження і теорія експерименту
- Наукові дослідження і техніка експерименту
Дисципліна ПП1 (Анотації дисциплін)
- Дизайн і моделювання бізнесу
- Бізнес-аналітика
- Менеджмент проектів
Дисципліна ПП2 (Анотації дисциплін)
- Діагностика фінансового стану підприємства
- Економічна діагностика
- Комплексний аналіз діяльності підприємства
Дисципліна ПП3 (Анотації дисциплін)
- Звітність підприємства
- Кошторисна справа
- Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Дисципліна ПП4 (Анотації дисциплін)
- Податковий менеджмент
- Адміністрування податків
- Фіскальне адміністрування та контроль
Дисципліна ПП5 (Анотації дисциплін)
- Страховий менеджмент
- Антикризовий менеджмент
- Антикризове управління підприємств
Дисципліна ПП6 (Анотації дисциплін)
- Товарна інноваційна політика
- Інноваційний менеджмент
- Інноваційні технології у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності