Навчальні плани

Навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень 2019-2020 н.р.

Робочий навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень 2019-2020 н.р.

Навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень, 2018-2019 н.р.

Навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", перший курс, 2019-2020 н.р.

Навчальний план спеціальності 072 "ФІнанси, банківська справа та страхування", перший курс, 2019-2020 н.р.

Навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", третій курс, 2019-2020 н.р.

Навчальний план спеціальності 072 "ФІнанси, банківська справа та страхування", третій курс, 2019-2020 н.р.

 

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
07 Управління та адміністрування,
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Дисципліна ЗП1 (Анотації дисциплін)
- Глобальна економіка
- Міжнародний бізнес
- Міжнародне підприємництво
Дисципліна ЗП2 (Анотації дисциплін)
- Методологія наукових досліджень
- Наукові дослідження і теорія експерименту
- Наукові дослідження і техніка експерименту
Дисципліна ПП1 (Анотації дисциплін)
- Дизайн і моделювання бізнесу
- Бізнес-аналітика
- Менеджмент проектів
Дисципліна ПП2 (Анотації дисциплін)
- Діагностика фінансового стану підприємства
- Економічна діагностика
- Комплексний аналіз діяльності підприємства
Дисципліна ПП3 (Анотації дисциплін)
- Звітність підприємства
- Кошторисна справа
- Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Дисципліна ПП4 (Анотації дисциплін)
- Податковий менеджмент
- Адміністрування податків
- Фіскальне адміністрування та контроль
Дисципліна ПП5 (Анотації дисциплін)
- Страховий менеджмент
- Антикризовий менеджмент
- Антикризове управління підприємств
Дисципліна ПП6 (Анотації дисциплін)
- Товарна інноваційна політика
- Інноваційний менеджмент
- Інноваційні технології у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності