Навчальні плани

Навчальний план спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
(для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань
07 Управління та адміністрування,
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Дисципліна ВБ1 (Анотації дисциплін)
- Глобальна економіка
- Міжнародний бізнес
- Міжнародне підприємництво
Дисципліна ВБ2 (Анотації дисциплін)
- Методологія наукових досліджень
- Наукові дослідження і теорія експерименту
- Наукові дослідження і техніка експерименту
Дисципліна ВБ3 (Анотації дисциплін)
- Дизайн і моделювання бізнесу
- Бізнес-аналітика
- Менеджмент проектів
Дисципліна ВБ4 (Анотації дисциплін)
- Діагностика фінансового стану підприємства
- Економічна діагностика
- Комплексний аналіз діяльності підприємства
Дисципліна ВБ5 (Анотації дисциплін)
- Звітність підприємства
- Кошторисна справа
- Комерційна діяльність посередницьких підприємств
Дисципліна ВБ6 (Анотації дисциплін)
- Податковий менеджмент
- Адміністрування податків
- Фіскальне адміністрування та контроль
Дисципліна ВБ7 (Анотації дисциплін)
- Страховий менеджмент
- Антикризовий менеджмент
- Антикризове управління підприємств
Дисципліна ВБ8 (Анотації дисциплін)
- Товарна інноваційна політика
- Інноваційний менеджмент
- Інноваційні технології у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності