Студентський науковий гурток «Люмос»

Студентський науковий гурток «Люмос» спрямований на дослідження актуальних питань підприємництва, торгівлі, біржової діяльності, фінансів, банківської справи та страхування.

Керівник студентського наукового гуртка «Люмос»

Панухник Олена Віталіївна

Доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри економіки та фінансів

Науковий керівник студентського наукового гуртка «Люмос»

Маркович Ірина Богданівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та фінансів

Члени студентського наукового гуртка «Люмос»: здобувачі освіти 1-4 курсів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

 

Мета роботи студентського наукового гуртка:

1. Виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів та підвищення якості їх підготовки.

2. Поглиблення дослідження за проблематикою наукової діяльності кафедри економіки та фінансів за участю студентів.

3. Набуття навичок наукової роботи.

4. Залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності.

 

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

1. Проведення посиленої роботи для впровадження науково-дослідної роботи студентів як обов’язкового елемента лекційних, практичних занять, проєктів та кваліфікаційних робіт.

2. Залучення до роботи студентів, які проявляють інтерес до наукових досліджень.

3. Організація науково-дослідної роботи студентів.

 

Реалізація завдань наукового гуртка здійснюється у наступних формах наукової діяльності:

1. Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і т. ін.;

2. Підготовка до публікації наукових статей (тез) студентів у наукових виданнях;

3. Участь в конкурсах студентських науково-дослідних робіт, предметних олімпіадах, ділових іграх, наукових, освітніх та бізнес-проєктах;

4. Виконання завдань дослідницького характеру під час проходження практики;

5. Зустрічі з фахівцями-експертами зі сфери бізнесу та фінансів України та світу;

6. Участь у міжнародних проєктах.