Дисципліни

ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування", другий (магістерський) рівень, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2019-2020 н.р.

              1.Демократія: від теорії до практики СИЛАБУС

              2.Інтелектуальна власність СИЛАБУС

              3.Педагогіка та етика професійної діяльності СИЛАБУС 

              4.Банківський менеджмент СИЛАБУС

              5.Проектне фінансування СИЛАБУС

              6.Глобальна економіка СИЛАБУС

             7.Методологія наукових досліджень СИЛАБУС

             8.Бізнес-аналіз СИЛАБУС

            9.Діагностика фінансового стану підприємства СИЛАБУС

           10.Податковий менеджмент СИЛАБУС

          11.Страховий менеджмент СИЛАБУС

          12. Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу СИЛАБУС

  ОПП "Фінанси, банківська справа та страхування", другий (магістерський) рівень, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 2020-2021 н.р.

       1. Іноземна мова фахового спрямування СИЛАБУС

        2. Інтелектуальна власність СИЛАБУС

        3. Педагогіка та етика професійної діяльності СИЛАБУС

        4.Банківський менеджмент СИЛАБУС

        5. Проєктне фінансування СИЛАБУС

        6.Глобальна економіка СИЛАБУС

       7.Методологія наукових досліджень СИЛАБУС

       8.Дизайн і моделювання бізнесу СИЛАБУС

       9.Діагностика фінансового стану підприємства СИЛАБУС

      10.Моделювання діяльності на страховому ринку СИЛАБУС

      11.Податковий менеджмент СИЛАБУС

       12. Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу СИЛАБУС

  ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 2019-2020 н.р.

  1. Глобальна економiка СИЛАБУС
  2. Дiагностика фiнансового стану пiдприeмства СИЛАБУС
  3. Демократiя вiд теорii до практики СИЛАБУС
  4. Дизайн i моделювання бiзнесу СИЛАБУС
  5. Звiтнiсть пiдприємства СИЛАБУС
  6. Iнтелектуальна власнiсть СИЛАБУС
  7. Методологiя наукових дослiджень СИЛАБУС
  8. Педагогiка та етика професiйноiї дiяльностi СИЛАБУС
  9. Податковий менеджмент СИЛАБУС
  10. Проектне фiнансування СИЛАБУС
  11. Страховий менеджмент СИЛАБУС
  12. Товарна iнновацiйна полiтика СИЛАБУС
  13. Фiнансовий менеджмент у сферi бiзнесу СИЛАБУС

  ОПП "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", другий (магістерський) рівень, спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 2020-2021 н.р.

  1. Глобальна економiка СИЛАБУС
  2. Аналіз і прогнозування біржового ринку СИЛАБУС
  3. Діджитал маркетинг СИЛАБУС
  4. Дизайн i моделювання бiзнесу СИЛАБУС
  5. Інноваційні технології у підприємництві, торгівлі та біржовій діяльності СИЛАБУС
  6. Iнтелектуальна власнiсть СИЛАБУС
  7. Іноземна мова фахового спрямування СИЛАБУС
  8. Педагогiка та етика професiйноiї дiяльностi СИЛАБУС
  9. Методологія наукових досліджень СИЛАБУС
  10. Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур СИЛАБУС
  11. Управління підприємницькими ризиками СИЛАБУС
  12. ФІнансовий менеджмент у сфері бізнесу СИЛАБУС