Проведено опитування штатних науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя

Проведено опитування штатних науково-педагогічних працівників ТНТУ ім. Івана Пулюя, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також викладають на цій програмі

Ссилка на ресурс Найменування
https://drive.google.com/open?id=1ddgzxrGqhQyNMh5C6VmE-oo1gdnRbrO8 Звіт за результатами опитування