У рамках реалізації проєкту ЄС Еразмус + (модуль Жан Моне) «Міждисциплінарний підхід до дослідження управління відходами: впровадження практики ЄС» (621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE) у Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя відбулися тренінг-курс на тему: “Планування, фінансування та просування екологічно орієнтованого бізнесу: створення основи для безпечного, заможного та успішного майбутнього” (25-27 квітня 2023 року) і конкурс-представлення бізнес-планів “Креативні рішення для вирішення глобальних екологічних викликів” (08 червня 2023 року).

Виконавці проєкту проф. Наталія Мариненко (Natalia Marynenko) , проф. Ірина Крамар (Iryna Kramar), проф. Тетяна Вітенько (Tetiana Vitenko) , зуміли досягти очікуваного впливу тренінг-курсу на цільову групу, якій надано розуміння необхідності та переваг відкриття екологічно орієнтованого бізнесу, наведено успішні приклади такого бізнесу у країнах ЄС; написання та представлення бізнес-плану; розвитку і просування продуктів/послуг/ідей. Під час конкурсу відбулася презентація групових ідей і розроблених після тренінг-курсу бізнес-планів з обґрунтуванням доцільності запропонованих проєктів.