Упродовж 16-24 червня 2021 року на кафедрі економіки та фінансів проходили засідання Екзаменаційних комісій з проведення атестаційних екзаменів здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання, що навчаються за ОПП 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

⠀Атестаційний екзамен проводився як підсумкова форма контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти упродовж чотирьох років.

⠀Вітаємо всіх наших випускників, які продемонстрували та успішно підтвердили набуття фахових знань і відповідних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти та освітньою програмою.

⠀Пишаємося вами, вітаємо із завершенням навчання та з нетерпінням чекаємо на магістерських програмах!