Учасницями вебінару «Фінансування проектів з управління відходами в Україні (waste management)», який відбувся 02 грудня 2021 року, стали виконавиці проєкту ЄС Еразмус+ (модуль Жана Моне) «Міждисциплінарний підхід до дослідження управління відходами: впровадження практики ЄС» (621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE).

Під час заходу було презентовано перспективи фінансування підприємств, які пов’язані зі сферою управління відходами та потребують інвестицій для модернізації застарілого або придбання нового ресурсоефективного обладнання, а також впровадження проєктів ефективного управління відходами в Україні.

Вдячні організаторам вебінару – АБ «УКРГАЗБАНК» і Міжнародній фінансовій корпорації (IFC) у партнерстві з Federal Ministry, Republic of Austria (Finance) – за надану цікаву та корисну інформацію!

On December 2, 2021 the executors of the EU Erasmus+ Project (Jean Monnet Module) «An interdisciplinary approach to waste management study: implementing the EU practices» (621029-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE), took part in the webinar «Financing of waste management projects in Ukraine».

During the event, the prospects of financing enterprises related to waste management that need investment to upgrade obsolete or purchase new resource-efficient equipment, as well as the implementation of projects for effective waste management in Ukraine were presented.

We are grateful to the organizers of the webinar – JSB «UKRGASBANK» and the International Finance Corporation (IFC) in partnership with the Federal Ministry, Republic of Austria (Finance) – for providing interesting and useful information!