Крамар Ірина Юріївна

Посада: 
професор кафедри економіки та фінансів
Науковий ступінь: 
доктор економічних наук
Звання: 
доцент
Посилання на ORCID: 

Освіта

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009. Спеціальність «Психологія» (кваліфікація – спеціаліст з психології, диплом з відзнакою).

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2010. Спеціальність «Маркетинг» (кваліфікація – магістр з маркетингу,диплом з відзнакою).

Професійні здобудки

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2012. Кандидат економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2017. Присуджено вчене звання доцента кафедри економіки та фінансів.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022. Гарант Освітньо-професійної програми  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Досвід роботи

01.07.2012 – 30.06.2014 асистент кафедри фінансів, обліку і контролю ТНТУ ім. І. Пулюя.

01.07.2014 – 02.11.2014 асистент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя.

01.10.2013 – 01.03.2018 заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами ТНТУ ім. І. Пулюя.

03.11.2014 – 30.06.2015 старший викладачкафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя.

01.07.2015 – 31.12.2019 - доцент кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя

01.01.2020 - дотепер - професор кафедри економіки та фінансів ТНТУ ім. І. Пулюя

Наукова робота

Автор 105 публікацій, з них 79 наукових (у т.ч.  31 - англійською мовою) та 26 навчально-методичного характеру (у т.ч. 7 - англійською мовою). 

Міжнародне стажування

2016 р. Учасник програми академічної мобільності Erasmus+ StaffMobilityForTeaching, Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща).

2016 р. Слухач курсу “AcademicTeachingExcellence. EnglishAsTheMediumOfInstruction”, проведеного Британською Радою в Україні (м. Дніпро, Україна).

2017 р. Учасник програми безперервної освіти “EU-Russia Relations: Betweenthe Vilniusand Riga Eastern Partnership Summits” (м. Тарту, Естонія).

2018 р. Учасник міжнародного проекту «TheCentreofCompetenceonEntrepreneurshipandBusinessEducation” між Естонською та Тернопільською бізнес-школами за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії (м. Таллінн, Естонія, м. Тернопіль, Україна). Учасник стажування в рамках реалізації програми Erasmus+ StaffMobilityForTraining, Вроцлавський університет економіки, (м. Вроцлав, Польща).

2019 р. Учасник програми академічної мобільності Erasmus+ StaffMobilityForTeaching, Університет прикладних наук в м.Ниса (м. Ниса, Польща).

2022 р. Учасник програми академічної мобільності Erasmus+ StaffMobilityForTeaching, Університет Дунареа де Йос, м. Галац (м. Галац, Румунія).

2022 р. Учасник та спікер 12-го міжнародного тижня на тему: "Кризовий менеджмент: особистісні, інституційні й глобальні аспекти" в Університеті прикладних наук в м. Ниса (м. Ниса, Польща).

Уміння та навики

Володіння мовами: Українська (рідна). Російська (вільно). Англійська (вільно, рівень С1 (APTIS, Британська Рада в Україні). Німецька (зі словником).

10- річний стаж підприємницької діяльності.

Організатор понад70 заходів з іноземними студентами, зокрема, міжнародних студентських форумів, наукових конференцій, інтелектуальних змагань, круглих столів, посвят у першокурсники, церемоній вручення дипломів, коцертів, ярмарків, благодійних акцій, спортивних змагань, екскурсій,  дніврізних народів тощо.

Нагороди та відзнаки

2020 - дотепер  - Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених

2020 - Нагороджена грамотою Верховної Ради України "за заслуги перед Українським народом"

2018 р. Нагорода «За безперервну роботу, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток університету» (ТНТУ ім. ІванаПулюя). Подяка міського голови (Тернопільська міська рада).

2016 р. Подяка «За високий професійний рівень, креативність та створення сприятливих умов для навчання іноземних студентів з нагоди 5-ої річниці факультету по роботі з іноземними студентами» (ТНТУ ім. Івана Пулюя).

2015 р. Відзнака «За неоціненний та безперервний вклад в успішний розвиток Нігерійської Асоціації Студентів» (Нігерійська Асоціація Студентів ТНТУ ім. Івана Пулюя). Нагорода «За постійну підтримку та наставництво іноземних студентів» (Міжнародний студентський форум, м. Тернопіль).

2013 р. Почесний диплом «За досягнення в науці, громадській діяльності та розвитку молодіжної спільноти Тернопільської області» (Тернопільська обласна рада).

Понад 10 нагород від іноземних студентів за високий професіоналізм, невтомну працю, ентузіазм, сприяння міжкультурному діалогу, створення сприятливих умов для їх адаптацію та життя в Україні, а також особистісного та професійного зростання.